جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

نگاهی بر انواع سرمایه ها در شركتهای تعاونی

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 14 شهریور با حضور زهرا جعفری و مرجان امیری مقدم از كارشناسان و پژوهشگران جامعه شناسی ورزش به موضوع شركت های تعاونی و اثر آن بر انواع سرمایه ها پرداخت.

1396/06/15
09:06

به گزارش رادیو ورزش؛ زهرا جعفری، كارشناس و پژوهشگر جامعه شناسی ورزش پیرامون اثر شركتهای تعاونی بر انواع سرمایه ها اظهار كرد: تعاونی ها تحقق ارزش ها هستند و توجه خاصی به جامعه دارند. سرمایه اقتصادی پول و ثروت هستند. وقتی بخواهیم با سرمایه اقتصادی شركت تعاونی بوجود آوریم می توانیم با قدرت از سرمایه اقتصادی خود استفاده كنیم و افرادی را جمع كرده و كارآفرینی ایجاد نمائیم. در زمینه سرمایه فرهنگی در شركتهای تعاونی می توان از سلایق افراد مثال زد. هر فرد سلیقه خاصی دارد و در شركتهای تعاونی سلیقه ها كنار هم قرار می گیرد و در راستای رسیدن به هدف طرح های جدیدی ارائه می شوند. سرمایه نمادین نیز اعتباری است كه هر شخص در شركت تعاونی دارد كه می تواند اعتبار و شخصیت اجتماعی او باشد.
جعفری در خصوص افزایش همكاری و همیاری در شركت های تعاونی توضیح داد: تعاونی هم از لحاظ مادی و هم معنوی افراد را در كنار هم جمع می كند و افراد هم احساس آرامش دارند و در راستای هدف مشترك حركت می كنند. وقتی سرمایه اقتصادی هزینه می كنیم؛ آن سرمایه در حال چرخش است و سود و زیان برای همه یكسان است. در نتیجه اعتماد بین اعضا وجود دارد و این احساس را ندارند كه سود برای یك نفر و ضرر برای دیگران است. این عامل باعث می شود كه سرمایه اقتصادی عاملی برای یك جامعه مدنی و حیات شهروندی باشد. تعاونی ها می توانند به عنوان گسترده ترین شبكه مشاركت مردمی تلقی شوند.
مرجان امیر مقدم، كارشناس و پژوهشگر جامعه شناسی ورزش درمورد سود و زیان در شركتهای تعاونی بیان كرد: یكی از اهداف مهم شركتهای تعاونی همیاری اجتماعی و به عبارتی افزایش سرمایه اجتماعی است. همیاری اجتماعی یك رابطه دو طرفه است. وقتی افراد از خدمات شركت های تعاونی استفاده می كنند؛ همه در سود و زیان اشتراك یكسانی دارند. از طرفی این خدمات انعكاس متقابل دارد و بیشتر به سمت سوددهی سوق داده می شود كه منجر به توسعه اقتصادی می شود.
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 14 شهریور تولید گروه علوم ورزشی و با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه شب های سه شنبه ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی