جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

نقش تاریخی ورزش در جنگ و صلح

برنامه "جامعه شناسی ورزشی" با حضور دكتر محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و عضو هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور به موضوع كاركرد گرایی و رابطه تاریخی ورزش و صلح پرداخت.

1396/03/03
10:33

به گزارش رادیو ورزش؛ كاركرد گرایی از اولین مكاتب جامعه شناسی است و در تحلیل خود از فرد - جامعه و روابط این دو بر كاركرد تكیه می كند. كاركرد به معنای انجام وظیفه، نقش و خدمت است. كاركرد گرایی نظریه ای در علم انسان است كه جامعه را همچون نهادهایی وابسته به یكدیگر می بیند كه هر یك در ثبات كلی جامعه نقش دارند و تعادل را مد نظر دارد. یعنی هر نهادی مثل خانواده، اقتصاد، سیاست، ورزش و غیره برای حفظ تعادل و نظم اجتماعی وظایفی دارند كه باید آن را ایفا كنند تا جامعه بتواند به حیات خود ادامه دهد. در كاركرد گرایی آن چیزی كه مهم است كل است و كل همان نظام جامعه است. نهادهای تشكیل دهنده جامعه باید در خدمت كل باشند یعنی اقتصاد در خدمت كل، ورزش در خدمت كل و ... . توسعه اخلاق، آموزش، انتقال فرهنگ، صلح و غیره وظیفه ها، نقش ها و كاركردهایی هستند كه در دوره های تاریخی از ورزش انتظار می رفته است تا با ایفای آن به حفظ نظام اجتماعی خدمت كند.
دكتر محمدامین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران و عضو هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور پیرامون رابطه بین ورزش و صلح اظهار كرد: نقش ورزش به عنوان یك نهاد در طی تاریخ تغییر كرده است. در ابتدا نهاد ورزش در درون منظومه نهادی جنگ قرار داشته و بعد از مقطعی در درون منظومه نهادی صلح و مدنیت قرار گرفته است. ورزش چیزی جز آمادگی برای جنگ نیست. تیر اندازی، شمشیر بازی، كشتی گیری و ... ورزش هایی هستند كه كاركرد جنگی دارند. اگر ورزش و ورزشكاران تقدسی داشته اند به این دلیل بوده كه ناجی كشور و ملت خود بودند و از آن دفاع می كردند. برای مثال آرش كمانگیر در فرهنگ ایرانی قهرمانی است كه مرزهای كشور را تثبیت می كند.
برنامه "جامعه شناسی ورزشی" تولید گروه علوم ورزشی، با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه ساعت 21:45 روزهای سه شنبه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی