جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

تاثیر اجتماعی ارقام بالای قراردادهای ورزشی

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 13 تیر با حضور رضا صادق پور و زهرا جعفری، پژوهشگران اجتماعی به بررسی آثار اجتماعی ارقام بالای قرارداد بازیكنان اختصاص یافت.

1396/04/14
08:15

به گزارش رادیو ورزش؛ زهرا جعفری، پژوهشگر اجتماعی در خصوص قراردادهای ورزشكاران بیان كرد: ارزش پولی خدمات یك ورزشكار برابر با مقدار پولی است كه برای او هزینه می شود و در همان سطح رضایتمندی را برای جامعه ایجاد می كند. برنده شدن ورزشكار غرور ملی و هویت ملی را برمی انگیزد و هزاران مخاطب رسانه را به خودش جذب می كند. ایجاد این جلب توجه و رضایتمندی در جامعه باعث بالا رفتن ارزش یك ورزشكار می شود. در این حالت حكومت یكسری از اعتبارات سیاسی و بین المللی خود را برای ورزشكاران قرار می دهد و معادل كاری كه انجام داده اند به آنها پول پرداخت می كند. دستمزدی كه افراد در هر سطحی از اجتماع دریافت می كنند حاصل استعداد و تلاش آنها است. زمانی كه استعداد و تلاش نسبت به بقیه بالاتر است پس میزان دریافتی او نیز مثفاوت می شود.
جعفری در ادامه گفت: به دلیل كوتاه بودن عمر ورزش حرفه ای باید به قهرمانان دستمزد بالا داده شود زیرا یك ورزشكار حرفه ای در كنار ورزش حرفه ای خودش نمی تواند كار دیگری داشته باشد. البته همانطور كه بقیه اقشار جامعه مالیات خود را پرداخت می كنند ورزشكاران هم موظفند این كار را انجام دهند ولی كاهش دستمزد آنها به هیج وجه توصیه نمی شود. زیرا آنها باید در مسیر توسعه قرار بگیرند و ورزش صنعت است و كاركرد اجتماعی دارد. ورزشكاری خوش می درخشد كه آسایش و رفاه مالی داشته باشد و از طرفی دولت با پرداخت های بالا حفاظت معنوی و حراست از ورزشكاران و متعاقبا آرامش آنها را تامین كند تا در مسیر توسعه كشور گام بردارد.
رضا صادق پور، پژوهشگر اجتماعی در این زمینه گفت: زمانی كه ارزش رقمی یك بازیكن بالاست ما نمی توانیم ارزش این رقم را پایین بیاوریم. زمانی كه یك بازیكن می تواند به هویت ملی، انسجام و غرور ملی كمك كند می تواند در كاهش هزینه های درمانی جامعه نیز كمك كننده باشد و از طریق الگو شدن از بر جامعه تاثیر بگذارد. در دستمزد دادن به بازیكنانی كه دارای ارزش فنی هستند و قابلیت های زیادی دارند؛ نمی توان زیاد سختگیری كرد اما حاصل رقم بالای قراردادها آثار منفی مانند ایجاد اختلاف طبقاتی در جامعه است كه در این خصوص بایدرقم قرارداد بازیكنان را واقعی تر كنیم.
در كشورهای صاحب سبك در فوتبال وقتی یك بازیكن درآمد هنگفتی بدست می آورد آن درآمد بالا را در تولید سرمایه گذاری می كند و از ثروت، ثروت جذب می كند. از طرفی به تولید، اشتغالزایی، سلامت و نشاط اجتماعی كمك می كند.
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 13 تیر تولید گروه علوم ورزشی، با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه ساعت 21:45 روزهای سه شنبه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی