جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

رسانه زرد و و كاركردهای مثبت و منفی آن

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 27 تیر با حضور محمد رضاپور و ابوالفضل تجرد، پژوهشگران و محققان علوم اجتماعی به موضوع ژورنالیسم زرد و كاركردهای مثبت و منفی آن پرداخت.

1396/04/28
09:06

به گزارش رادیو ورزش؛ محمد رضاپور، پژوهشگر و محقق علوم اجتماعی پیرامون تعریف ژورنالیسم زرد و كاركردهای مثبت و منفی آن اظهار كرد: روزنامه نگاری زرد كاركردهای مختلفی دارد. در تعریفی كه از روزنامه نگاری زرد می شود؛ به نوعی عامه پسندی غالب است تا بتواند از این راه كسب درآمد كرده و چرخه اقتصادی ژورنالیستی خود را به گردش درآورد. اگر مرزهایی بین ژورنالیست زرد و تعیین محتوا، فرهیختگی و عامه پسندی تعریف نشود؛ ممكن است خطاهایی در تحلیل ها بوجود آید. ژورنالیست زرد می تواند در تخلیه هیجانی جامعه موثر باشد كه این امر كاركرد مثبتی بشمار می رود. باید توجه داشت كه نشریاتی كه از مشكل اقتصادی رنج می برند؛ به سمت زردنویسی روی می آورند تا مخاطب جذب كنند كه این ناشی از خلا فرهنگی و هزینه نكردن برای بخش های فرهنگی جامعه است.
ابوالفضل تجرد، پژوهشگر و محقق علوم اجتماعی نیز درخصوص تعریف رسانه زرد و كاركردهای مثبت و منفی آن بیان كرد: رسانه زرد با روش عوام گرایانه و پوپولیستی به دنبال جذب مخاطب بیشتر است و اطلاعات نادرست و مصلحت های عمومی و زیانبار اجتماعی و اخلاقی را در بر دارد. رسانه زرد در بر گیرنده آگاهی و بخش بیدار كننده جامعه نیست بلكه دور نگه داشتن مردم از اطلاعات عقلانی است و آموزش های نامناسب را در جامعه گسترش می دهد. ما هیچ نكته مثبت اجتماعی از رسانه زرد نمی بینیم. رسانه زرد انسان هایی مسخ شده به جامعه تحویل می دهد و افكار عمومی را تخریب می كند كه این برخلاف اصول رسانه نویسی است.
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 27 تیر تولید گروه علوم ورزشی با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه روزهای سه شنبه ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی