جامعه شناسی ورزشی سه شنبه از ساعت 21:45 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

جامعه شناسی ورزشی

كاركردها و پیامدهای منفی رسانه های زرد در جامعه

برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 3 مرداد با حضور محمد رضاپور و ابوالفضل تجرد، پژوهشگر و محقق به كاركردها و پیامهای منفی رسانه های زرد در جامعه پرداخت.

1396/05/04
15:46


به گزارش رادیو ورزش؛ محمد رضاپور، پژوهشگر و محقق پیرامون كاركردهای منفی رسانه های زرد اظهار كرد: هرچند رسانه های زرد به دنبال جذب مخاطب بیشتر هستند و موضوعات عامه پسند را مد نظر دارند اما خطری كه این نوع رسانه ها را تهدید می كند؛ ناپایداری این مخاطبان است. اگر نشریات و رسانه های زرد نتوانند صداقت و اعتماد خود را به مخاطب ثابت كنند در سطح جذب مخاطب ناپایدار خواهند بود و پایگاه مخاطبان خود را از دست خواهند داد كه این موضوع لطمه بزرگی به این قبیل نشریات می زند. پایدار نبودن مخاطب زمانی است كه دروغگویی مطرح شود.
وقتی نشریه مخاطب نداشته باشد فروش هم ندارد. برای جذب مخاطب ذائقه مردم درنظر گرفته می شود. مخاطبین ساده پسند شده اند و نمی خواهند فكر كنند و نشریه زرد هم از این خلا استفاده می كند و برای تامین مقاصد اقتصادی ذائقه هایی كه مد نظرش است را جایگزین فكر و اندیشه می كند.
ابوالفضل تجرد، پژوهشگر و محقق درخصوص پیامدهای منفی رسانه زرد در جامعه بیان كرد: رسانه زرد می گوید دروغ می گویم پس هستم. این موضوع باعث ایجاد عدم اعتماد در مخاطب می شود. رسانه زرد یك هیجان سازی كاذب در سطح جامعه ایجاد می كند و موجی راه می افتد كه براحتی قابل كنترل نیست و اثرات تخریبی روحی، روانی و فكری شدیدی بر مخاطب می گذارد كه باعث ترویج شایعه سازی در جامعه می گردد. فرهنگ دروغ در جامعه گسترش پیدا می كند و دروغگویی قبح خود را از دست می دهد. 3 نوع غریزه بر رسانه های ورزشی حاكم است: 1- غریزه تعصب باشگاهی 2- غریزه تبلیغاتی 3- غریزه ناآگاهانه. هرچه سطح فكری جامعه پائین تر باشد رسانه زرد بیشتر تولید می شود و اوج می گیرد ولی هرچه سطح فكری جامعه بالاتر باشد كار روزنامه زرد سخت تر می شود و براحتی نمی تواند مردم را فریب دهد و مخاطب جذب كرد. كار رسانه زرد در ناآگاهی و جهل عوام صورت می گیرد .
برنامه جامعه شناسی ورزشی سه شنبه 3 مرداد تولید گروه علوم ورزشی با اجرای محسن ابوفاضلی بود. این برنامه روزهای سه شنبه ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه تقدیم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی ورزش می شود.

دسترسی سریع
جامعه شناسی ورزشی