تیتر اول شنبه تا پنج شنبه از ساعت 14:05 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

تيتر اول

مسائل حقوقی راه اندازی كسب و كار ورزشی

برنامه اقتصاد و كارآفرینی دوشنبه دوم اسفند ماه با حضور صادق رئیسی كیا، مدیر عامل سابق باشگاه راه آهن و مطلع حوزه حقوق ورزشی به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با راه اندازی كسب و كار ورزشی اختصاص داشت.

1395/12/03
09:02


به گزارش رادیو ورزش؛ صادق رئیسی كیا، مدیر عامل سابق باشگاه راه آهن و مطلع حوزه حقوق ورزشی پیرامون اهمیت اشراف یك كارآفرین به مسائل حقوقی اظهار كرد: امروزه كارآفرینی و موفقیت در كسب و كار به دانش و توانمندی منابع انسانی وابسته است. یك كارآفرین در برنامه ریزیهای خود باید به چهار بعد مدیریتی، حقوقی، مالی و فنی توجه داشته باشد.
در بعد حقوقی شناخت محیط به لحاظ قانونی دارای اهمیت است و محدودیتها و فرصتهای فعالیت فرد كارآفرین از نظر قانونی باید مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال جهت تاسیس یك باشگاه والیبال باید بررسی اولیه در مورد مقررات قانونی فعالیت رشته والیبال بعمل آید؛ مزایا و فرصتهای قانونی شناسایی شوند؛ محدودیت ها مشخص گردد؛ از مقررات داخلی و بین‌المللی رشته والیبال اطلاع حاصل شود؛ هزینه ها و مزایای این كسب و كار ارزیابی شود و ... . تا در نهایت با اشراف به موارد فوق به طرحریزی راه اندازی كسب و كار اقدام كنیم.
رییسی كیا درخصوص شركتهای سهامی خاص و شركت های با مسئولیت محدود بیان كرد: در شركتهای سهامی خاص مسئولیت به نسبت میزان سهام سهامداران بستگی دارد. مدیر عامل نیز باید از میان سهامداران انتخاب شود. اما در شركتهای با مسئولیت محدود، میزان مسئولیت به نسبت میزان سرمایه بستگی دارد و مدیر عامل را می توان خارج از شركا انتخاب كرد.
در مورد باشگاه های ورزشی توصیه می شود در غالب سهامی خاص یا با مسئولیت محدود به ثبت برسند تا در گرفتن مجوز و پروانه با ماهیت فعالیت تداخل پیدا نكند. عنوان موسسه ممكن است در یكسری از مراجع مشكل ایجاد كند. در ابتدای تاسیس شركت، یك سرمایه اولیه در نظر گرفته می شود و به اداره ثبت شركتها اعلام می گردد. در قانون حال حاضر ما سرمایه اولیه می تواند 100 هزار تومان باشد تا بتوان به نام شخصیت حقوقی پروانه گرفت؛ در بانك حساب افتتاح كرد و سایر مراحل را طی كرد.
برنامه اقتصاد و كارآفرینی دوشنبه دوم اسفند كاری از گروه علوم ورزشی و با اجرای حامد صفری بود. این برنامه ساعت 13:30 دوشنبه ها به مدت 25دقیقه از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
تیتر اول