باگزارشگران هر شب از ساعت 21:35 به مدت 10دقیقه

رادیو ورزش

با گزارشگران

مهمترین و بزرگترین مشكلات ورزشكاران نابینا

برنامه "با گزارشگران" چهارشنبه 8 آذر در محل برگزاری نشست خبری فدراسیون ورزش نابینایان مستقر شد و با رئیس فدراسیون نابینایان و هادی زاده، نایب رئیس فدراسیون نابینایان گفتگویی انجام داد.

1396/09/11
08:28

به گزارش رادیو ورزش؛ رئیس فدراسیون نابینایان، در پاسخ به این سوال كه مهمترین مشكل ورزشكاران فدراسیون چه چیزی می تواند باشد، بیان كرد: بزرگترین مشكل این افراد بحث اشتغال است كه در این زمینه باید كار كارشناسی صورت بگیرد. نابینایان كه قشری از این جامعه هستند، در بسیاری از استان ها از امكانات خوبی برخوردار نیستند. طبق ماده 88 انتظار داریم در هر استانی حداقل یك سالن در اختیار هیأت ها قرار بگیرد.
وی، تأكید كرد: فدراسیون ما از بعد مالی مشكلی ندارد؛ اما در زیرساخت های ورزشی هیچ امكاناتی در اختیارمان نیست كه بتوانیم كارهای ملی انجام دهیم. از مسئولین تقاضا كردیم یك زمین را در اختیار ما قرار دهند تا با كمك اسپانسرینگ بتوانیم پایگاه مناسبی را برای این افراد بسازیم.
هادی زاده، نایب رئیس فدراسیون نابینایان، اظهار داشت: مشكلات نابینایان زیاد است. اولین و شاید بزرگترین مشكل ورزشكاران نابینا و معلول بحث ایاب و ذهاب است. نابینایان و معلولین با توجه به شرایط ویژه ای كه دارند، برای رفتن به سالن های ورزشی با سختی های زیادی مواجه هستند. دومین مشكل، بحث زیرساخت های ورزشی است. متأسفانه ما در كشور هیچ جای اختصاصی برای نابینایان نداریم و این افراد به ناچار باید از سالن های عمومی استفاده كنند.
برنامه "با گزارشگران" امروز با اجرای مائده علاقه مند تقدیم شنوندگان شد. این برنامه هر شب ساعت 21:30 به مدت 10 دقیقه روی آنتن می رود.

دسترسی سریع
با گزارشگران