همیشه با ورزش شنبه تا پنج شنبه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

عملكرد وزارت ورزش در اجرای اصل 44 قانون اساسی

برنامه "همیشه با ورزش" یكشنبه 1 اسفند، با صادق رئیسی كیا، كارشناس حقوقی و مدیرعامل اسبق باشگاه راه آهن؛ همچنین سید كاظم دلخوش، نماینده مجلس و نایب رئیس اول فراكسیون ورزش، گفتگو كرد.

1395/12/02
08:27

به گزارش رادیو ورزش؛ صادق رئیسی كیا، كارشناس حقوقی و مدیرعامل اسبق باشگاه راه آهن، در خصوص عملكرد وزارت ورزش و جوانان در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: به نظر من عملكردی كه اصلاً وجود ندارد را مورد بحث قرار داده اید؛ زیرا اقدامی در حوزه اجرای سیاست های اصل 44 در كارنامه وزارت ورزش دیده نمی شود.
وی، ادامه داد: در مقدمه سیاست های اقتصاد مقاومتی كه رهبر ابلاغ كرده است، اشاره می كند كه این سیاست ها در اجرای سیاست های اصل 44 است؛ یعنی سیاست های اقتصاد مقاومتی نمی تواند مستقل از برنامه های مربوط به سیاست های اصل 44 باشد.
ما پیش نیاز اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را هنوز در ورزشمان نداریم؛ زیرا سیاست های اصل 44، واگذاری و خصوصی سازی در حوزه ورزش را تا كنون شروع نكرده ایم.
وی، تأكید كرد: به نظر من اولویت را باید به این مسئله بدهیم كه وزارت ورزش و جوانان نخست در اجرای سیاست ها حركت كند و ورزش كشورمان از تصدی گری شدیدی كه دولت در آن دارد و مانع تجاری سازی و جذب سرمایه گذار شده، فاصله بگیرد و بعد به مسئله ای به نام چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ورزش بپردازیم.
سید كاظم دلخوش، نماینده مجلس و نایب رئیس اول فراكسیون ورزش، اظهار داشت: در جزء "ج" بند 7 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده منع مداخله دولت در امور اجرایی اقتصاد، یعنی اگر بنا باشد ما اصل 44 را پیاده كنیم، لازمه اش این است كه حاكمیت و دولت كار نظارتی و حاكمتی را انجام بدهند و مردم، تعاونی ها و بخش خصوصی این فرصت را داشته باشند كه در امور اجرایی اقتصاد حاضر شوند.
این نماینده مجلس، در خاتمه گفت: به اعتقاد من اگر شرایطی فراهم شود كه بخش خصوصی حضور بیشتری در ورزش داشته باشند و دولت و وزارت ورزش هم جایگاه نظارتی خود را حفظ كند، توانسته ایم اثرگذار كار كنیم.
برنامه زنده همیشه با ورزش، به تهیه كنندگی مسعود نجات و با اجرای والی زاده و كارشناسی علی رغبتی همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 18:30 به مدت یك ساعت و سی دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
همیشه با ورزش