همیشه با ورزش شنبه تا پنج شنبه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه

ضرورت قوانین باشگاه‌داری در كشور از نگاه «همیشه با ورزش»

رادیو ورزش امروز در برنامه «همیشه با ورزش» به موضوع ضرورت و لزوم داشتن قانون باشگاه‌داری در ایران می‌پردازد.

1400/09/27
13:51

به گزارش رادیو ورزش؛ در ایـران قـدمت باشـگاه‌داری بـه سـال‌هـای بسـیار دور مـی‌رسـد. در گذشـته باشگاه‌داری به شكل امـروزی آن وجـود نداشـت و كسـب درآمـد هـدف نبـود، بلكـه سلامت جسم و روح، ترویج فضایل انسانی، پهلوان پروری (نه قهرمان پروری) مـدنظر بود. برای ورزشكاران سلامت و افزایش قدرت بدنی، حفظ اصول جوانمردی و فتـوت و دینداری سرلوحه فعالیت‌های ورزشی بود.
مكان ورزشی «زورخانه‌هـا» بودنـد كـه هزینه‌های آن‌ها به وسیله مردم تامین می‌شد و این اماكن كاركردهای اجتماعی دیگری هم داشتند، به طوری كه كانونی بـرای كمـك بـه نیازمنـدان و محـل امنـی بـرای رفـع مشكلات مردم محله محسوب می‌شدند. به تدریج با ورود رشته‌های مختلف ورزشی، نیـاز بـه تاسـیس امـاكن جدیـد در قالب باشگاه‌های ورزشی در شهرها احساس شد و علاقه‌مندان از میان مـردم بانیـان این امر شدند و فعالیت‌های ورزشی را در انواع رشته‌ها آغاز كردنـد.
بـا توسـعه ایـن فعالیت‌ها، دولت‌های وقت با تدوین و تصویب قانون باشگاه‌های ورزشی (در دهه 30 ( سعی كردند نظامی در باشگاه‎داری ایجاد كننـد؛ ایـن قـانون تقریبـا همسـو بـا قـوانین باشگاه‌داری در سایر كشورها بود.

برنامه «همیشه با ورزش» امروز به موضوع ضرورت و لزوم داشتن قانون باشگاه‌داری در ایران می‌پردازد.

احمد راستینه نماینده مجلس یازدهم و عضو فراكسیون فرهنگی و رئیس كمیته تربیت بدنی و ورزش، سعید فائقی معاون اسبق سازمان تربیت بدنی و اردشیر دادرس رئیس كمیته باشگاه‌های فدراسیون تنیس از میهمانان امروز برنامه هستند.

همچنین برنامه با بخش یادداشت روز با اجرای بهمن اسدی، پیوست توسط هوتن خداپرست و بسته گزارشی حمید خواجه‌خباز همراه است.

همیشه با ورزش كاری از گروه ورزش و جامعه به تهیه كنندگی هوشنگ للهی، گویندگی سبحان اكرامی و كارشناسی محمدرضا منصوریان امروز 27 آذر ماه ساعت 18:30 از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز به روی آنتن رادیو ورزش می رود.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
همیشه با ورزش