میراث ایرانی جمعه از ساعت 08:05 به مدت 55دقیقه

رادیو ورزش

ميراث ايراني

فعالیت های هیأت سواركاری استان سمنان

برنامه "میراث ایرانی" جمعه 20 بهمن، با متولیان، رئیس هیأت سواركاری استان سمنان، درباره فعالیت های این هیأت گفتگو كرد.

1396/11/23
08:53

به گزارش رادیو ورزش؛ متولیان، رئیس هیأت سواركاری استان سمنان، در پاسخ به این سوال كه شما برای رشد و توسعه رشته سواركاری در این استان چه فعالیت هایی انجام می دهید، بیان كرد: ما در استان سمنان كارها را به دو دسته تقسیم كرده ایم. یك سری كارهای روتین و جاری است كه هر هیأتی انجام می دهد و بر اساس تقویم ورزشی و آموزشی كه داریم آن را پیش می بریم؛ مثل: برگزاری مسابقات و آموزش ها. یك سری كارهای اساسی و بنیادی هم وجود دارد كه اگر ما بخواهیم از منافع صنعت اسب استفاده كنیم، قطعاً باید زیرساخت ها را اصلاح كنیم و نتیجه آن را در سال های آتی ببینم.
متولیان، ادامه داد: یكی از كارهای بنیادی كه انجام می دهیم، ساماندهی وضعیت اسب های استان است؛ بدین منظور كه كلیه اسب هایی كه قابلیت شركت در مسابقات مختلف را دارند، شناسایی می كنیم. خوشبختانه این اتفاق اكنون افتاده است. ما در بحث میكروچیپ گذاری و انجام DNA اقداماتی را انجام داده ایم.
ما نیز بانك اطلاعاتی را ایجاد كرده ایم تا مالكینی كه علاقه مند هستند، اسب های خود را در فضاهای ورزشی بیاورند، راهنمایی كنیم و با كمك مسئولین و دستگاه های مرتبط مثل جهاد كشاورزی بتوانیم اسب ها را به سمت تولید اقتصادی موجه پیش ببریم.
رئیس هیأت سواركاری سمنان، در پاسخ به این سوال كه در استان شما بیشتر چه رشته هایی فعالیت می شود، تصریح كرد: ما در كورس و درساژ بیشتر متمركز هستیم؛ البته این بدین منظور نیست كه به رشته های دیگر نپردازیم؛ به طور مثال اسفندماه مسابقات استقامت را داریم.
برنامه میراث ایرانی با رویكرد پرداختن به رشته های ورزشی روستایی و كبدی و چوگان ساعت10:05 صبح های جمعه به تهیه كنندگی مریم رستمی و با اجرای مسعود اسكویی تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
میراث ایرانی