ورزش و روابط بین الملل پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روابط بین الملل

قابلیت های متنوع جغرافیایی كشور و توسعه گردشگری ورزشی

برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 6 مهر ماه با حضور علی قلم سیاه، كارشناس ورزش به موضوع بهره برداری معقول از قابلیت های طبیعی و ورزشی كشور اختصاص داشت.

1396/07/10
10:35


به گزارش رادیو ورزش؛ علی قلم سیاه، كارشناس ورزش پیرامون تنوع قابلیت های طبیعی كشور و بهره برداری ورزشی از آن اظهار كرد: موقعیت های جغرافیایی مختلفی در جهان وجود دارد و ایران از نظر دارا بودن اكوسیستم های مختلف كشور شگفت انگیزی است. در حالیكه نقاطی از كشور سرمای منهای 30 درجه را دارد؛ نقاطی دیگر دمای 30 درجه بالای صفر را تجربه می كند. اینها مجموعه ای از قابلیت های طبیعی قابل بهره برداری را در كشور ایجاد می كنند.
كمیته جهانی المپیك بخشی به عنوان گردشگری و ورزش را مطرح كرده است كه نقش خاصی در ورزش بین الملل ایفا می كند. در این راستا ما باید قواعد و برنامه ای را طراحی و مدیریت كنیم تا منابع طبیعی قابل بهره برداری را فهرست و به جهان معرفی نمائیم. بعلاوه ما باید در منابع انسانی این بخش سرمایه گذاری كنیم.
قلم سیاه درخصوص قابلیت طبقه بندی منابع طبیعی بیان كرد: هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر توانمندی های منطقه جغرافیایی قابلیت طبقه بندی وجود دارد. ولی ما زبان تبلیغ جهانی نداشته ایم و نتوانسته ایم آن مكان ها را سامان دهی و سازمان دهی كنیم. ساماندهی به این معنا كه تاسیسات مناسب را ایجاد كنیم؛ به شكلی آسیبی به منابع طبیعی نرسد و سازماندهی یعنی دسترسی مردم را به آن مكان ها تسهیل كنیم و بهره برداری موجب تخریب نشود. در این بخش ها نیاز به آموزش وجود دارد و باید مردم را برای سرمایه گذاری بخصوص بشكل تعاونی ها تشویق كرد.
برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 6 مهر ماه كاری از گروه علوم ورزشی با رویكرد بررسی نقش دیپلماسی خارجی در ارتقای جایگاه ورزش به تهیه كنندگی فتانه سوزنده و با اجرای علی قلم سیاه از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه ساعت 13:30 تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و روابط بین الملل