ورزش و روابط بین الملل پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روابط بین الملل

دستورالعمل کمیته ملی المپیک برای حضور در عرصه بین الملل ورزشی

برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 25 آبان ماه با حضور شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک به موضوع اقدامات کمیته ملی المپیک برای حضور شایسته افراد در عرصه بین الملل ورزشی اختصاص داشت.

1396/08/27
08:12

به گزارش رادیو ورزش؛ شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک پیرامون اهمیت تعاملات و ارتباطات بین المللی در ورزش اظهار کرد: کلید اصلی موفقیت ورزش کشور بعد از فعالیت هایی که در داخل انجام می شود؛ ارتباط با مجامع و افراد بین المللی است. این ارتباطات می تواند دایره گسترده ای برای ورزش کشور بوجود آورد. این گونه تعاملات نقش هایی را بازی می کند که خود را در موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران و تیم های ورزشی نشان می دهد.
شهنازی درخصوص آموزش افراد واجد شرایط در عرصه بین الملل ورزشی بیان کرد: ما باید زبان تفاهم با دنیا را یاد بگیریم و با توجه به ضوابط و پروتکل های بین المللی و تا جایی که منافع ملی ما حفظ شود؛ عمل نمائیم. کسانی که به امور بین الملل اشراف دارند باید این ضوابط را یاد بگیرند تا تیم ها و کاروان های ورزشی به سهولت اعزام و ورزشکاران با فراغ بال به فعالیت ورزشی خود بپردازند.
بعلاوه این افراد باید آموزش های تئوری و عملی هم ببینند. در کمیته ملی المپیک مدتی است که به این موضوع پرداخته و دستورالعمل هایی نیز تهیه شده است و از فدراسیون ها خواسته ایم که تعدادی از افراد واجد شرایط خود را که قابلیت سرپرستی کاروان های ورزشی را دارند؛ معرفی کنند.
وی در ادامه افزود: کسانیکه پتانسیل علمی، تجربی و ذاتی مورد نیاز را دارند باید وارد کار شوند و در امور بین الملل طوری وارد صحنه شوند که موفق باشند. ما باید به این افراد به عنوان ارزش و ثروت جامعه نگاه کنیم و در کنار این افراد راه را برای فعالیت جوانان نیز باز کنیم.
اخیرا وزارت ورزش افرادی که در سطوح بین الملل فعالیت می کنند را شناسایی کرده تا برای این افراد شناسنامه شخصیتی بوجود آید و آنها حفظ شوند.
برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 25 آبان کاری از گروه علوم ورزشی با رویکرد بررسی نقش دیپلماسی خارجی در ارتقای جایگاه ورزش به تهیه کنندگی فتانه سوزنده و با اجرای علی قلم سیاه از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه ساعت 13:30 تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و روابط بین الملل