ورزش و روابط بین الملل پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روابط بین الملل

دستورالعمل كمیته ملی المپیك برای حضور در عرصه بین الملل ورزشی

برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 25 آبان ماه با حضور شاهرخ شهنازی، دبیر كل كمیته ملی المپیك به موضوع اقدامات كمیته ملی المپیك برای حضور شایسته افراد در عرصه بین الملل ورزشی اختصاص داشت.

1396/08/27
08:12

به گزارش رادیو ورزش؛ شاهرخ شهنازی، دبیر كل كمیته ملی المپیك پیرامون اهمیت تعاملات و ارتباطات بین المللی در ورزش اظهار كرد: كلید اصلی موفقیت ورزش كشور بعد از فعالیت هایی كه در داخل انجام می شود؛ ارتباط با مجامع و افراد بین المللی است. این ارتباطات می تواند دایره گسترده ای برای ورزش كشور بوجود آورد. این گونه تعاملات نقش هایی را بازی می كند كه خود را در موفقیت و عدم موفقیت ورزشكاران و تیم های ورزشی نشان می دهد.
شهنازی درخصوص آموزش افراد واجد شرایط در عرصه بین الملل ورزشی بیان كرد: ما باید زبان تفاهم با دنیا را یاد بگیریم و با توجه به ضوابط و پروتكل های بین المللی و تا جایی كه منافع ملی ما حفظ شود؛ عمل نمائیم. كسانی كه به امور بین الملل اشراف دارند باید این ضوابط را یاد بگیرند تا تیم ها و كاروان های ورزشی به سهولت اعزام و ورزشكاران با فراغ بال به فعالیت ورزشی خود بپردازند.
بعلاوه این افراد باید آموزش های تئوری و عملی هم ببینند. در كمیته ملی المپیك مدتی است كه به این موضوع پرداخته و دستورالعمل هایی نیز تهیه شده است و از فدراسیون ها خواسته ایم كه تعدادی از افراد واجد شرایط خود را كه قابلیت سرپرستی كاروان های ورزشی را دارند؛ معرفی كنند.
وی در ادامه افزود: كسانیكه پتانسیل علمی، تجربی و ذاتی مورد نیاز را دارند باید وارد كار شوند و در امور بین الملل طوری وارد صحنه شوند كه موفق باشند. ما باید به این افراد به عنوان ارزش و ثروت جامعه نگاه كنیم و در كنار این افراد راه را برای فعالیت جوانان نیز باز كنیم.
اخیرا وزارت ورزش افرادی كه در سطوح بین الملل فعالیت می كنند را شناسایی كرده تا برای این افراد شناسنامه شخصیتی بوجود آید و آنها حفظ شوند.
برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 25 آبان كاری از گروه علوم ورزشی با رویكرد بررسی نقش دیپلماسی خارجی در ارتقای جایگاه ورزش به تهیه كنندگی فتانه سوزنده و با اجرای علی قلم سیاه از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه ساعت 13:30 تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و روابط بین الملل