ورزش و روابط بین الملل پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روابط بین الملل

نگاه جدی فدراسیون انجمن های ورزشی به عرصه بین الملل

برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 3 آذر با حضور محمد علی پور، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی به بررسی اقدامات این فدراسیون برای حضور پر رنگ در عرصه بین الملل ورزشی اختصاص داشت.

1396/09/04
09:01

به گزارش رادیو ورزش؛ محمد علی پور، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی پیرامون اقدامات این فدراسیون جهت توسعه روابط بین الملل ورزشی اظهار كرد: ما 19 انجمن و 57 رشته ورزشی داریم كه چندین رشته المپیكی هستند. در ورزش روابط حاكم است؛ به این دلیل انجمن ها را برای حضور در عرصه بین الملل تشویق می كنیم تا حافظ منافع كشور باشند و افراد مهمی نیز در 12 كرسی بین المللی داریم.
ما نباید از دنیای بین الملل ورزشی فاصله بگیریم و ارتباطات ما در سطح آسیا و جهان باید قوی و حتی هر روزه باشد. كشورهای دیگر هزینه هنگفتی صرف می كنند تا افرادشان را وارد عرصه بین المللی ورزشی كنند.
علیپور درخصوص لزوم نگاه جدی به حمایت از افراد صاحب كرسی بین المللی بیان كرد: در وزارت ورزش و كمیته المپیك از سالیان گذشته تا امروز جلسات متعددی تشكیل شد كه به نوعی افراد را حمایت كند تا حضور موثری داشته باشند ولی متاسفانه در حد جلسه باقی ماند؛ درحالیكه باید به این موضوع جدی تر نگاه شود و از افراد صاحب كرسی حمایت كرد.
افراد صاحب كرسی زیادی وجود داشتند كه آنها را را از دست دادیم. من سعی كردم؛ كمترین تغییرات را در روسای انجمن ها داشته باشم چون باید زمان دهیم تا افراد كار كنند و حداقل یك پروسه 8 ساله را بگذارند. حتی اگر افراد به نوعی نتوانند در انجمن ادامه كار بدهند؛ نمی گذارم عنوان بین المللی آنها لطمه بخورد.
برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 3 آذر ماه كاری از گروه علوم ورزشی با رویكرد بررسی نقش دیپلماسی خارجی در ارتقای جایگاه ورزش به تهیه كنندگی فتانه سوزنده و با كارشناسی علی قلم سیاه از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه ساعت 13:30 تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و روابط بین الملل