ورزش و روابط بین الملل پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روابط بین الملل

نگاه جدی فدراسیون انجمن های ورزشی به عرصه بین الملل

برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 3 آذر با حضور محمد علی پور، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی به بررسی اقدامات این فدراسیون برای حضور پر رنگ در عرصه بین الملل ورزشی اختصاص داشت.

1396/09/04
09:01

به گزارش رادیو ورزش؛ محمد علی پور، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی پیرامون اقدامات این فدراسیون جهت توسعه روابط بین الملل ورزشی اظهار کرد: ما 19 انجمن و 57 رشته ورزشی داریم که چندین رشته المپیکی هستند. در ورزش روابط حاکم است؛ به این دلیل انجمن ها را برای حضور در عرصه بین الملل تشویق می کنیم تا حافظ منافع کشور باشند و افراد مهمی نیز در 12 کرسی بین المللی داریم.
ما نباید از دنیای بین الملل ورزشی فاصله بگیریم و ارتباطات ما در سطح آسیا و جهان باید قوی و حتی هر روزه باشد. کشورهای دیگر هزینه هنگفتی صرف می کنند تا افرادشان را وارد عرصه بین المللی ورزشی کنند.
علیپور درخصوص لزوم نگاه جدی به حمایت از افراد صاحب کرسی بین المللی بیان کرد: در وزارت ورزش و کمیته المپیک از سالیان گذشته تا امروز جلسات متعددی تشکیل شد که به نوعی افراد را حمایت کند تا حضور موثری داشته باشند ولی متاسفانه در حد جلسه باقی ماند؛ درحالیکه باید به این موضوع جدی تر نگاه شود و از افراد صاحب کرسی حمایت کرد.
افراد صاحب کرسی زیادی وجود داشتند که آنها را را از دست دادیم. من سعی کردم؛ کمترین تغییرات را در روسای انجمن ها داشته باشم چون باید زمان دهیم تا افراد کار کنند و حداقل یک پروسه 8 ساله را بگذارند. حتی اگر افراد به نوعی نتوانند در انجمن ادامه کار بدهند؛ نمی گذارم عنوان بین المللی آنها لطمه بخورد.
برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 3 آذر ماه کاری از گروه علوم ورزشی با رویکرد بررسی نقش دیپلماسی خارجی در ارتقای جایگاه ورزش به تهیه کنندگی فتانه سوزنده و با کارشناسی علی قلم سیاه از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه ساعت 13:30 تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و روابط بین الملل