ورزش و روابط بین الملل پنج شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روابط بین الملل

تلاش کمیته ملی المپیک برای توسعه دیپلماسی ورزشی

برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 30 آذر با حضور شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک به تحلیل نقاط ضعف و قوت در عرصه دیپلماسی ورزشی کشور اختصاص داشت.

1396/10/03
08:53

به گزارش رادیو ورزش؛ شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک پیرامون ویژگی های مدیران ورزشی در عرصه بین الملل ورزشی اظهار کرد: مدیران ورزشی که در سطح ملی و بین المللی ارتباط برقرار می کنند؛ کارشان فراتر از شغل است. شغل با ابعاد محدودی تعریف می شود ولی کسی که می خواهد در سطح بین المللی کار کند؛ باید با ویژگی ها و آموزش هایی فراتر از محدوده شغلی خود آشنا باشد. آشنایی با مناسبات، نحوه ارتباطات، استفاده از فرصتها، شناخت طرف مقابل و اشراف بر حساسیتها از جمله این موارد هستند.
شهنازی درخصوص لزوم آموزش سرپرستان و مدیران ورزشی برای حضور در عرصه بین الملل ورزشی بیان کرد: در طول سالهای گذشته همکاری های خوبی بین وزارت امور خارجه و وزارت ورزش برقرار شده که این پتانسیل خوبی است. در وزارت خارجه شناخت خوبی نسبت به ورزش پیدا شده و مناسبات دیپلماتیک و استفاده از پتانسیل ورزش را بخوبی تعریف کرده اند. متقابلا ما هم باید از این پتانسیل استفاده کنیم. کار در سطح بین المللی نباید به دانسته های ما در ورزش محدود شود. در المپیک و بازی های آسیایی آیتم های زیادی وجود دارد که در عملکرد ما تاثیرگذار است ولی خیلی از این فاکتورها جنبه ورزشی ندارند.
ما در صحنه بین المللی به دانش، تجربه و تجهیز احتیاج داریم. کسی که سرپرست یک کاروان ورزشی می شود به آموزش های مختلفی نیاز دارد و در این رابطه پروتکل های متعددی وجود دارد. در این رابطه، کمیته ملی المپیک دوره های آموزشی برگزار می کند تا سرپرستان حرفه ای برای کاروان های ورزشی تربیت شوند.
برنامه ورزش و روابط بین الملل پنجشنبه 30 آذر کاری از گروه علوم ورزشی با رویکرد بررسی نقش دیپلماسی خارجی در ارتقای جایگاه ورزش به تهیه کنندگی فتانه سوزنده و با کارشناسی علی قلم سیاه از رادیو ورزش پخش شد. این برنامه ساعت 13:30 تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
ورزش و روابط بین الملل