دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

قوانین حقوقی مربوط به غرق شدگی در استخر

در برنامه "ورزش در آینه قانون" یكشنبه 11 شهریور، دكتر هویك بهبو، كارشناس حقوقی، قوانین حقوقی مربوط به غرق شدن افراد در استخر را ارائه كرد.

1397/06/12
08:24

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر هویك بهبو، كارشناس حقوقی، در پاسخ به این سوال كه اگر فردی در استخر غرق شود و كارشناسی حادثه نشان دهد كه آلودگی و تیرگی آب علت عدم تشخیص به موقع حادثه توسط ناجی بوده است، در این خصوص چه كسی مقصر اصلی شناخته می شود، بیان كرد: در این اتفاق مسئولان استخر و باشگاه مربوطه مسئولیت دارند. مدیران باید نسبت به جبران خسارت و پرداخت دیه اقدام كنند؛ مضاف بر اینكه این مسئله می تواند جنبه كیفری هم داشته باشد؛ زیرا سهل انگاری و كوتاهی در انجام وظایف بوده است و طبق قانون اگر كسی به خاطر سهل انگاری و كوتاهی در انجام وظایف منجر به مرگ غیر عمدی فردی شود، از نظر كیفری قابل تعقیب و مجازات است؛ بنابراین هم از نظر حقوقی باید جبران خسارت شود و هم مدیران خاطی قابل تعقیب و مجازات هستند.
وی، نیز در پاسخ به این پرسش كه كارشناسی این موضوع به چه صورت انجام می شود، اظهار داشت: ما كارشناس امر ورزشی داریم؛ اما كارشناسی كه صراحتاً اظهارنظر كند و بگوید من كارشناس رسمی دادگستری در حوزه غرق شدن در استخر هستم، چنین چیزی نداریم. معمولاً این مسائل را به اهل فن ارجاع می دهند. 2،3 نفر از معتمدین موضوع كه در این كار سابقه خوبی دارند، دعوت می شود اظهارنظر كنند. یك نفر كه سابقه ناجی گری متمادی داشته و خوشنام است، وضعیت را بررسی می كند و اظهارنظر می كند كه اگر هر ناجی دیگری در این استخر حضور داشت، ممكن بود فرد غرق شده را رویت كند یا خیر.
نظر كارشناسی اعلام شده این را بیان می كند آب آنقدر كدر بوده كه هر ناجی دیگری در آن مكان حضور داشت، نمی توانست تشخیص دهد فردی در حال غرق شدن است.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یكشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون