دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

لزوم اصلاح در مقررات حقوقی فوتبال


برنامه "ورزش در آینه قانون" یكشنبه 8 مهر، در گفتگو با مجتبی طباطبائی، حقوقدان و كارشناس حقوق ورزشی، به مسائل حقوق ورزش فوتبال و هوادارانش پرداخت.

1397/07/09
08:45


به گزارش رادیو ورزش؛ مجتبی طباطبائی، حقوقدان و كارشناس حقوق ورزشی، در خصوص بحث حقوق ورزشی و ارتباط آن با تماشاگران یك مسابقه فوتبال اظهار كرد: ما در فدراسیون و كشورمان در زمینه مقررات حقوقی ورزش به ویژه فوتبال فقر داریم و به واسطه اینكه طرفداران و حواشی بیشتری در این رشته ورزشی وجود دارد، مقررات حقوقی آن را از سایر ورزشها تفكیك كرده ایم.
وی، در پاسخ به این سوال كه منشأ پیدایش یك رفتار خوب چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ غیرحقوقی برای یك تماشاگر و هوادار چیست، بیان كرد: چند عامل مهم در رهبری تماشاگران دخالت دارند كه عامل اول باشگاه ها هستند. به استناد كد 67 آیین نامه فیفا باشگاه است كه مسئولیت رفتار تماشاگران را برعهده دارد. طبیعتاً باشگاه های حرفه ای ما كانونی به نام كانون هوادارن دارند. اشخاصی به نام لیدر در این كانون ها تماشاگران را رهبری می كنند كه از باشگاه ها حقوق می گیرند.
در مرحله اول اگر باشگاه های ما بتوانند رهبری این كانون هواداران را به سمت و سوی كار فرهنگی پیش ببرند، قدم اول را محكم تر برداشته ایم. لیدر نباید برای اینكه خدایی نكرده هوادار را به فحاشی تشویق كند، حقوق دریات كند. بنابراین فرهنگ سازی و هدایت كردن هواداران به سمت و سویی كه شایسته مردم ما است، از كانون هوادارن باشگاه ها و لیدرها شروع می شود.
طباطبائی، افزود: عامل بعدی كه در این فرهنگ سازی تأثیر می گذارد، فدراسیون است. فدراسیون ما برای اینكه تماشاگر خوب داشته باشیم، چند وظیفه دارد كه اولین وظیفه اش این است كه باید كار فرهنگی انجام دهد. فدراسیون اگر می خواهد كار فرهنگی برای هواداران انجام دهد، باید كارگاه های آموزشی برای لیدرهای كانون هواداران باشگاه ها برگزار كند. اگر لیدرها خود تحت آموزش خاصی قرار بگیرند، می توانند سایر هواداران و تماشاگران را آموزش دهند؛ اما وقتی خود آموزشی ندیده باشد و هماهنگی بین فدراسیون باشگاه ها صورت نگرفته باشد، طبیعتاً مشكلاتی به بار خواهد آمد.
مسئولیت دیگری كه فدراسیون دارد، مسئولیت كمیته انضباطی است. كمیته انضباطی در قبال رفتار ناشایست تماشاگران تا كنون مجازات هایی را تعیین كرده است؛ از جمله محرومیت از داشتن هوادار در یك مسابقه خاص. آیا تا به حال شده كه یكی از این مجازات ها بازدارنده باشد و مجدداً آن تیم تخلف نكند؟! نخست باید مقررات اصلاح شود و سپس نحوه اجرای این مقررات اهمیت دارد.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یكشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون