دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

2 گام مهم برای ارتقاء فرهنگ هواداری در ورزشگاه ها


برنامه "ورزش در آینه قانون" یكشنبه 15 مهر، در گفتگو با مجتبی طباطبائی، كارشناس حقوق ورزشی، به موضوع جایگاه تماشاگران و ارتباطشان با فضای حقوق ورزشی پرداخت.

1397/07/15
15:46


به گزارش رادیو ورزش؛ مجتبی طباطبائی، كارشناس حقوق ورزشی، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: مهمترین عامل برای تغییر رفتار تماشاگران انجام كارهای فرهنگی است. بحث فرهنگی نه تنها در بخش تماشاگران، بلكه در جامعه اگر كار بیشتری روی آن شود، مطمئناً نتیجه بهتری خواهد گرفت. استارت كار فرهنگی در حوزه ورزش از باشگاه ها ها و فدراسیون ها زده خواهد شد. به این صورت كه با تبلیغات، بیلبوردها، برگزاری همایش ها، ارائه مقاله ها و به هر نحو دیگری فرهنگ تماشاگران را ارتقاء داد. اگر مشكل ارتقاء فرهنگی مرتفع شود، مطمئناً هیچگاه حواشی هواداران و تماشاچیان را در هیچ كجای ورزشمان نخواهیم داشت.
طباطبائی، تصریح كرد: ای كاش رسانه ها، به خصوص برنامه پربیننده نود، بیش از اینكه رفتار تماشاگرنماها را نشان دهد، در خصوص فرهنگ سازی رفتار تماشاگران بیشتر بحث كند. بهترین راه و تریبون برای ارتقاء فرهنگ هواداری قطعاً رسانه ملی است.
وی، در مقابل این گفته مخاطب برنامه كه به نظرم اگر اعلام شود بر اساس شماره صندلی فرد خاطی دستگیر و محاكمه می شود، تأثیر بیشتری در پیشگیری از تخلف دارد، بیان كرد: بله قطعاً همینطور است. ماده 23 آیین نامه فدراسیون انضباطی مصوب 96 برای اركان انضباطی فدراسیون تكلیف كرده است كه اگر جرمی مشاهده شد، حتماً به دادستانی اعلام جرم شود تا مجرم پیگیری و در نهایت به مجازات برسد.
این كارشناس حقوقی، ادامه داد: تا زمانیكه ما شهامت این را نداشته باشیم كه فروش بلیط مسابقه را 100 درصد الكتریكی كنیم و فرض را بر این بگذاریم كه 80 درصد افراد امكان اینكه از این طریق بلیط بخرند را نداشته باشند و ورزشگاهمان با 20 درصد بیشتر مسابقه اش برگزار نشود، پیشرفتی نخواهیم داشت. ما باید این ریسك را كنیم كه مانند كشورهای صاحب فوتبال بلیط را 100 درصد الكتریكی كنیم. با این اتفاق جایگاه شخص و هویت ملی او مشخص است و مسئولیت این صندلی برعهده وی خواهد بود. در این صورت مطمئن باشید شخص تا قبل خروج از ورزشگاه حتی حواسش به سالم ماندن صندلی هم است.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یكشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون