دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

تخلف تماشاگران و برخورد قانونی با آن

برنامه "ورزش در آینه قانون" یکشنبه 22 مهر، در گفتگو با دکتر هویک بهبو و دکتر مجتبی طباطبائی کارشناسان حقوقی، به بحث تخلف تماشاگران و قوانین حقوقی آن پرداخت.

1397/07/23
08:08

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر هویک بهبو، کارشناس حقوقی، در ارتباط با موضوع برنامه عنوان کرد: ما باید بین جرم و مسائل حقوقی تفاوت قائل شویم. اگر مسئولین فدراسیون، باشگاه ها و زیرمجموعه آنها مشکلاتی دارند که جنبه حقوقی و قراردادی دارد، ترجیحاً تلاش می شود که کارهایشان به دادگستری و محاکم ارجاع داده نشود و از طریق داوری و درون سازمان حل و فصل شود؛ اما اگر جرمی حادث شود که این جرم منجر به جراحت و یا خسارت به افراد دیگر شود، موضوع خارج از این اصل است و دادستانی باید در آن ورود پیدا کند.
وی، تخلفات اخیر در فوتبال کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در هفته های گذشته شاهد بودیم که حوادثی اتفاق افتاد و به یکی از داوران بزرگ فوتبال کشورمان علاوه بر توهین، خسارت جسمی هم وارد شد. به اعتقاد بنده دادستانی باید با قدرت در این موضوع ورود پیدا کند و افراد خاطی را دستگیر کند تا به مجازات خود برسند.
دکتر مجتبی طباطبائی، کارشناس حقوقی، نیز در خصوص تخلافات تماشاگران و نحوه برخورد با آن اظهار کرد: کد 51 و 67 آیین نامه انضباطی فیفا مسئولیت رفتار تماشاگران را برعهده تیم میزبان گذاشته است. تیم باشگاهی میزبان باید رفتار را براساس مقررات داخلی خود، فدراسیون، کانون هواداران و لیدرها کنترل کند. تمام باشگاه های حرفه ای کانونی به نام کانون هوادارن دارند که این کانون هواداران لیدرهایی دارند که تماشاگران را هدایت و کنترل می کنند. مطمئناً یک باشگاه حرفه ای که در لیگ برتر است، توان این را دارد که این موارد را کنترل کند؛ اما از جاییکه مجازات این نوع تخلفات صرفاً محرومیت خانگی تماشاگران است، تأثیر قابل توجهی را شاهد نیستیم.
وی، تصریح کرد: درست است که ما بحث منع ارجاع دعاوی و منازعات اعضای فدراسیون فوتبال را به دادگاه های عمومی داریم؛ اما نباید اشتباه کنیم، آن منع ارجاع دعاوی که کد 59 اساسنامه فیفا مشخص کرده است، در خصوص دعاوی حقوقی است و در جایی که بحث جرم عنوان می شود، دادستانی باید ورود پیدا کند.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یکشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون