دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

تخلف تماشاگران و برخورد قانونی با آن

برنامه "ورزش در آینه قانون" یكشنبه 22 مهر، در گفتگو با دكتر هویك بهبو و دكتر مجتبی طباطبائی كارشناسان حقوقی، به بحث تخلف تماشاگران و قوانین حقوقی آن پرداخت.

1397/07/23
08:08

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر هویك بهبو، كارشناس حقوقی، در ارتباط با موضوع برنامه عنوان كرد: ما باید بین جرم و مسائل حقوقی تفاوت قائل شویم. اگر مسئولین فدراسیون، باشگاه ها و زیرمجموعه آنها مشكلاتی دارند كه جنبه حقوقی و قراردادی دارد، ترجیحاً تلاش می شود كه كارهایشان به دادگستری و محاكم ارجاع داده نشود و از طریق داوری و درون سازمان حل و فصل شود؛ اما اگر جرمی حادث شود كه این جرم منجر به جراحت و یا خسارت به افراد دیگر شود، موضوع خارج از این اصل است و دادستانی باید در آن ورود پیدا كند.
وی، تخلفات اخیر در فوتبال كشور اشاره كرد و گفت: متأسفانه در هفته های گذشته شاهد بودیم كه حوادثی اتفاق افتاد و به یكی از داوران بزرگ فوتبال كشورمان علاوه بر توهین، خسارت جسمی هم وارد شد. به اعتقاد بنده دادستانی باید با قدرت در این موضوع ورود پیدا كند و افراد خاطی را دستگیر كند تا به مجازات خود برسند.
دكتر مجتبی طباطبائی، كارشناس حقوقی، نیز در خصوص تخلافات تماشاگران و نحوه برخورد با آن اظهار كرد: كد 51 و 67 آیین نامه انضباطی فیفا مسئولیت رفتار تماشاگران را برعهده تیم میزبان گذاشته است. تیم باشگاهی میزبان باید رفتار را براساس مقررات داخلی خود، فدراسیون، كانون هواداران و لیدرها كنترل كند. تمام باشگاه های حرفه ای كانونی به نام كانون هوادارن دارند كه این كانون هواداران لیدرهایی دارند كه تماشاگران را هدایت و كنترل می كنند. مطمئناً یك باشگاه حرفه ای كه در لیگ برتر است، توان این را دارد كه این موارد را كنترل كند؛ اما از جاییكه مجازات این نوع تخلفات صرفاً محرومیت خانگی تماشاگران است، تأثیر قابل توجهی را شاهد نیستیم.
وی، تصریح كرد: درست است كه ما بحث منع ارجاع دعاوی و منازعات اعضای فدراسیون فوتبال را به دادگاه های عمومی داریم؛ اما نباید اشتباه كنیم، آن منع ارجاع دعاوی كه كد 59 اساسنامه فیفا مشخص كرده است، در خصوص دعاوی حقوقی است و در جایی كه بحث جرم عنوان می شود، دادستانی باید ورود پیدا كند.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یكشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون