دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

مناسب ترین روش برای به حداقل رساندن تخلف تماشاچیان

برنامه "ورزش در آینه قانون" یکشنبه 6 آبان، در گفتگو با دکتر هویک بهبو، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه و دکتر طباطبائی، کارشناس حقوقی، به مسائل حقوقی مربوط به تخلف تماشاگران اختصاص داشت.

1397/08/07
09:12

به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر طباطبائی، کارشناس حقوقی، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: اگر بخواهیم کار را به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار دهیم، باید از باشگاه های حرفه ای دنیا الگو بگیریم. چه اتفاقی می افتد که در باشگاه های حرفه ای دنیا کمتر این مسائل و مشکلات را شاهد هستیم؛ این در حالی است که بین تماشاچیان و زمین بازی حصار و فاصله آنچنانی وجود ندارد.
دکتر طباطبائی، تصریح کرد: بحث فروش بلیط الکترونیکی که شخص تماشاگر جای مشخص داشته باشد، قطعاً به ما کمک خواهد کرد. این کاری است که فدراسیون شروع کرده است. این اقدام فقط در ورزشگاه آزادی، آن هم به میزان 60 درصد صورت پذیرفته است. اگر شهامت این داشته باشند که فروش بلیط صرفاً به صورت الکترونیکی و با صندلی مشخص باشد، حتی اگر در بازیهایی مجبور شویم با 20 تا 30 درصد فروش بلیط بازیها را برگزار کنیم، به آن نتیجه خواهیم رسید که شخص خاطی یا مجرم را تعقیب کنیم. بنابراین اولین قدمی که باید برداریم، رفتن به سمت فروش الکترونیکی است.
بحث بعدی به باشگاه ها برمی گردد. زمانیکه باشگاه کانون هواداران و لیدرهای مشخص دارد، به راحتی می تواند رفتار تماشاگران را کنترل کند.
وی، عنوان کرد: به اعتقاد بنده در حوزه ورزش هر چقدر بتوانیم دور از بحث دادسرا و پلیس عمل کنیم، خیلی بهتر است. در مرحله اول وقتی در تخلفات تماشاگران با محرومیت باشگاه برخورد کنیم، به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. به نظر بنده ما باید از اهرم کسر امتیاز برای تخلفات تماشاگران استفاده کنیم. مسئله دیگر برپایی کارگاه های آموزشی برای کانون هوادارن است. آیا فدراسیون فوتبال تا به اکنون یک جلسه کارگاه برای کانون هواداران باشگاه ها برگزار کرده است؟! فدراسیون فوتبال ما چقدر کار فرهنگی برای رفتار تماشاگران انجام داده است؟ در مرحله سوم بحث دادستانی، اعلام جرم و پلیس انتظامی به میان بیاید.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یکشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون