دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

مناسب ترین روش برای به حداقل رساندن تخلف تماشاچیان

برنامه "ورزش در آینه قانون" یكشنبه 6 آبان، در گفتگو با دكتر هویك بهبو، وكیل دادگستری و مدرس دانشگاه و دكتر طباطبائی، كارشناس حقوقی، به مسائل حقوقی مربوط به تخلف تماشاگران اختصاص داشت.

1397/08/07
09:12

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر طباطبائی، كارشناس حقوقی، در ارتباط با موضوع برنامه گفت: اگر بخواهیم كار را به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار دهیم، باید از باشگاه های حرفه ای دنیا الگو بگیریم. چه اتفاقی می افتد كه در باشگاه های حرفه ای دنیا كمتر این مسائل و مشكلات را شاهد هستیم؛ این در حالی است كه بین تماشاچیان و زمین بازی حصار و فاصله آنچنانی وجود ندارد.
دكتر طباطبائی، تصریح كرد: بحث فروش بلیط الكترونیكی كه شخص تماشاگر جای مشخص داشته باشد، قطعاً به ما كمك خواهد كرد. این كاری است كه فدراسیون شروع كرده است. این اقدام فقط در ورزشگاه آزادی، آن هم به میزان 60 درصد صورت پذیرفته است. اگر شهامت این داشته باشند كه فروش بلیط صرفاً به صورت الكترونیكی و با صندلی مشخص باشد، حتی اگر در بازیهایی مجبور شویم با 20 تا 30 درصد فروش بلیط بازیها را برگزار كنیم، به آن نتیجه خواهیم رسید كه شخص خاطی یا مجرم را تعقیب كنیم. بنابراین اولین قدمی كه باید برداریم، رفتن به سمت فروش الكترونیكی است.
بحث بعدی به باشگاه ها برمی گردد. زمانیكه باشگاه كانون هواداران و لیدرهای مشخص دارد، به راحتی می تواند رفتار تماشاگران را كنترل كند.
وی، عنوان كرد: به اعتقاد بنده در حوزه ورزش هر چقدر بتوانیم دور از بحث دادسرا و پلیس عمل كنیم، خیلی بهتر است. در مرحله اول وقتی در تخلفات تماشاگران با محرومیت باشگاه برخورد كنیم، به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. به نظر بنده ما باید از اهرم كسر امتیاز برای تخلفات تماشاگران استفاده كنیم. مسئله دیگر برپایی كارگاه های آموزشی برای كانون هوادارن است. آیا فدراسیون فوتبال تا به اكنون یك جلسه كارگاه برای كانون هواداران باشگاه ها برگزار كرده است؟! فدراسیون فوتبال ما چقدر كار فرهنگی برای رفتار تماشاگران انجام داده است؟ در مرحله سوم بحث دادستانی، اعلام جرم و پلیس انتظامی به میان بیاید.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یكشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون