دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

ضرورت افزایش آگاهی مربیان در حوزه حقوق ورزشی


در برنامه "ورزش در آینه قانون" یكشنبه 13 آبان، دكتر هویك بهبو، كارشناس حقوقی، در خصوص اهمیت میزان دانش حقوقی مربیان ورزش توضیحاتی را مطرح كرد.

1397/08/14
10:12


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر هویك بهبو، كارشناس حقوقی، در ارتباط با فضای حقوقی و اهمیت افزایش آگاهی مربیان در این زمینه گفت: تنها كسی كه مستقیماً با ورزشكار برخورد دارد و می تواند هم خود را به علم و آگاهی مسلح كند و هم ورزشكار را از حقوق و تكالیفش مطلع كند، طبیعتاً مربی است. در مسابقات ورزشی نزدیك ترین فرد به حادثه رخ داده، داور است؛ اما در بحث های مقدماتی و شروع به امر ورزش نزدیك فرد برای آموزش و آشنایی ورزشكاران به تكالیف مربی است.
وی، ادامه داد: در مرحله اول مربی مقررات بازی را شفاف سازی می كند و در مرحله بعدی به صورت گسترده تر به تكالیف و وظایف ورزشكار می پردازد. بنابراین خود مربی باید نسبت به این موضوع اطلاعات جامع و كافی داشته باشد تا بتواند مسائل را به ورزشكار منتقل كند. از جمله نكاتی كه مربی باید به آن توجه كند، این است كه ورزشكاری كه در باشگاه تمرین می كند، آیا مسئله بیمه اش رعایت شده و حقوق او پرداخته شده است؛ یا اینكه محیطی كه در آن امر ورزش انجام می شود، استانداردهای لازم و كافی را دارد یا خیر و اگر ندارد مدیران را مطلع كند تا شرایط لازم را فراهم كنند.
دكتر بهبو، در پاسخ به این سوال كه اگر در فضای تماشای یك مسابقه حادثه ای ناگوار مثل مرگ برای یك تماشاگر اتفاق بیافتد، آیا آن تیم یا كانون هواداری برای این تماشاگر كه به واسطه هیجان این مسابقه دچار مشكل شده است، برنامه خاصی دارد، عنوان كرد: اگر این مرگ صرفاً به واسطه هیجان ناشی از بازی باشد، تا آنجایی كه بنده اطلاع دارم، برنامه خاصی برای این مسئله وجود ندارد. اگر همه افراد و دست اندركاران یك ورزشگاه یا بازی را بیمه كنیم، خیال ما از این حیث راحت می شود. در صورتیكه برای تماشاچی هم روی بلیطی كه خریداری می كند، حق بیمه پرداخت شود، می تواند از مزایای بیمه استفاده كند.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یكشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون