دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

ضرورت افزایش آگاهی مربیان در حوزه حقوق ورزشی


در برنامه "ورزش در آینه قانون" یکشنبه 13 آبان، دکتر هویک بهبو، کارشناس حقوقی، در خصوص اهمیت میزان دانش حقوقی مربیان ورزش توضیحاتی را مطرح کرد.

1397/08/14
10:12


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر هویک بهبو، کارشناس حقوقی، در ارتباط با فضای حقوقی و اهمیت افزایش آگاهی مربیان در این زمینه گفت: تنها کسی که مستقیماً با ورزشکار برخورد دارد و می تواند هم خود را به علم و آگاهی مسلح کند و هم ورزشکار را از حقوق و تکالیفش مطلع کند، طبیعتاً مربی است. در مسابقات ورزشی نزدیک ترین فرد به حادثه رخ داده، داور است؛ اما در بحث های مقدماتی و شروع به امر ورزش نزدیک فرد برای آموزش و آشنایی ورزشکاران به تکالیف مربی است.
وی، ادامه داد: در مرحله اول مربی مقررات بازی را شفاف سازی می کند و در مرحله بعدی به صورت گسترده تر به تکالیف و وظایف ورزشکار می پردازد. بنابراین خود مربی باید نسبت به این موضوع اطلاعات جامع و کافی داشته باشد تا بتواند مسائل را به ورزشکار منتقل کند. از جمله نکاتی که مربی باید به آن توجه کند، این است که ورزشکاری که در باشگاه تمرین می کند، آیا مسئله بیمه اش رعایت شده و حقوق او پرداخته شده است؛ یا اینکه محیطی که در آن امر ورزش انجام می شود، استانداردهای لازم و کافی را دارد یا خیر و اگر ندارد مدیران را مطلع کند تا شرایط لازم را فراهم کنند.
دکتر بهبو، در پاسخ به این سوال که اگر در فضای تماشای یک مسابقه حادثه ای ناگوار مثل مرگ برای یک تماشاگر اتفاق بیافتد، آیا آن تیم یا کانون هواداری برای این تماشاگر که به واسطه هیجان این مسابقه دچار مشکل شده است، برنامه خاصی دارد، عنوان کرد: اگر این مرگ صرفاً به واسطه هیجان ناشی از بازی باشد، تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، برنامه خاصی برای این مسئله وجود ندارد. اگر همه افراد و دست اندرکاران یک ورزشگاه یا بازی را بیمه کنیم، خیال ما از این حیث راحت می شود. در صورتیکه برای تماشاچی هم روی بلیطی که خریداری می کند، حق بیمه پرداخت شود، می تواند از مزایای بیمه استفاده کند.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یکشنبه ها ساعت 13:30 به مدت 25 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون