دانشكده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

درباره حقوق ورزشی بیشتر بدانیم


برنامه "ورزش در آینه قانون" یكشنبه 28 بهمن، با حضور دكتر احمد یوسفی، رئیس انجمن روابط عمومی حقوق ورزشی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات، درباره حقوق ورزشی مطالبی را ارائه كرد.

1397/11/29
13:25


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر احمد یوسفی، رئیس انجمن روابط عمومی حقوق ورزشی ایران، در ارتباط با موارد و قوانینی كه حقوق ورزشی از بحث حقوق فاصله می گیرد، گفت: به نظر من فاصله ای نمی گیرد و قوانین ناظر بر اقدامات است. دوپینگ یك پدیده مضمونی است و هیچ كسی نسبت به این جریان تردیدی ندارد؛ حتی افرادی كه استفاده می كنند. تنها موردی كه وجود دارد، این است كه یا فرد می داند و علی رغم علم به اینكه ورود به این وادی مخاطرات دارد و عمرشان را كاهش می دهد، برای رسیدن به یك مقام و هدف حاضر است كه این كار را انجام دهد. این اقدام مشابه با سرقت است كه سارق می داند مجازاتی برای سرقت وجود دارد و برای گرسنی یا طمع اقدام به این كار می كند.
وی، تصریح كرد: جرم انگاری كه اتفاق افتاده است، شعاع اعمال قوانین را در بحث ورزش به گونه ای گسترده كرده است كه حتی ورزشكار فكر دوپینگ را هم نكند و این قانون است كه به ورزشكار مسیر را نشان می دهد.
یوسفی، در مقابل این گفته مجری برنامه كه چقدر خوب است كه فضای ورزشی باعث می شود خلاء های حقوق ورزشی را به خاطر علاقه ای كه به آن رشته ورزشی وجود دارد، بپوشانیم، بیان كرد: شاید یكی از مشكلات اساسی كه ما در زمینه های مختلف داریم، عدم آشنایی به قوانین، حقوق خودمان، حقوق دیگران است؛ به طور مثال وقتی فردی حقی نسبت به شخصی دارد، اگر قرار است از حقش بگذرد، درست این است كه دیگر این موضوع را جایی عنوان نكند؛ ولی اگر قرار است عنوان كند، طبیعتاً بهتر است حقوق خود را بداند و مطالبه كند. حداقل كاری كه می توان انجام داد، این است كه نحوه مطالبه را بداند و سپس بر اساس آن مطالبه هر تدبیر و گذشتی كه دارد را اعمال كند.
در حقوق ورزشی وقتی ادعایی مطرح می شود، اگر مرجع ذیصلاح اقدام به پاسخگویی نكند به عنوان مستنكف از حق قابلیت پیگیری دارد.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یكشنبه ها ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون