دانشکده حقوق ورزشی یك شنبه از ساعت 13:35 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ورزش در آينه قانون

درباره حقوق ورزشی بیشتر بدانیم


برنامه "ورزش در آینه قانون" یکشنبه 28 بهمن، با حضور دکتر احمد یوسفی، رئیس انجمن روابط عمومی حقوق ورزشی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم تحقیقات، درباره حقوق ورزشی مطالبی را ارائه کرد.

1397/11/29
13:25


به گزارش رادیو ورزش؛ دکتر احمد یوسفی، رئیس انجمن روابط عمومی حقوق ورزشی ایران، در ارتباط با موارد و قوانینی که حقوق ورزشی از بحث حقوق فاصله می گیرد، گفت: به نظر من فاصله ای نمی گیرد و قوانین ناظر بر اقدامات است. دوپینگ یک پدیده مضمونی است و هیچ کسی نسبت به این جریان تردیدی ندارد؛ حتی افرادی که استفاده می کنند. تنها موردی که وجود دارد، این است که یا فرد می داند و علی رغم علم به اینکه ورود به این وادی مخاطرات دارد و عمرشان را کاهش می دهد، برای رسیدن به یک مقام و هدف حاضر است که این کار را انجام دهد. این اقدام مشابه با سرقت است که سارق می داند مجازاتی برای سرقت وجود دارد و برای گرسنی یا طمع اقدام به این کار می کند.
وی، تصریح کرد: جرم انگاری که اتفاق افتاده است، شعاع اعمال قوانین را در بحث ورزش به گونه ای گسترده کرده است که حتی ورزشکار فکر دوپینگ را هم نکند و این قانون است که به ورزشکار مسیر را نشان می دهد.
یوسفی، در مقابل این گفته مجری برنامه که چقدر خوب است که فضای ورزشی باعث می شود خلاء های حقوق ورزشی را به خاطر علاقه ای که به آن رشته ورزشی وجود دارد، بپوشانیم، بیان کرد: شاید یکی از مشکلات اساسی که ما در زمینه های مختلف داریم، عدم آشنایی به قوانین، حقوق خودمان، حقوق دیگران است؛ به طور مثال وقتی فردی حقی نسبت به شخصی دارد، اگر قرار است از حقش بگذرد، درست این است که دیگر این موضوع را جایی عنوان نکند؛ ولی اگر قرار است عنوان کند، طبیعتاً بهتر است حقوق خود را بداند و مطالبه کند. حداقل کاری که می توان انجام داد، این است که نحوه مطالبه را بداند و سپس بر اساس آن مطالبه هر تدبیر و گذشتی که دارد را اعمال کند.
در حقوق ورزشی وقتی ادعایی مطرح می شود، اگر مرجع ذیصلاح اقدام به پاسخگویی نکند به عنوان مستنکف از حق قابلیت پیگیری دارد.
برنامه ورزش در آینه قانون، با اجرای زهرا محمودوند، یکشنبه ها ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
ورزش در آینه قانون