ورزش و روستا سه شنبه از ساعت 23:00 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

ورزش و روستا

نگاهی به بازی های بومی و محلی استان سیستان و بلوچستان

برنامه ورزش و روستا سه شنبه 7 آذر با حضور محمد امیر براهویی، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان سیستان و بلوچستان به موضوع بازی های بومی و محلی این استان اختصاص داشت.

1396/09/08
10:12

به گزارش رادیو ورزش؛ محمد امیر براهویی، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان سیستان و بلوچستان در مورد بازی های بومی محلی این استان اظهار كرد: از بازی های شمال استان سیستان كشتی كج گردان و از بازی های جنوب این استان خسو خسو را می توان نام برد كه بازی خسو به اندازه فوتبال طرفدار دارد و اولین دوره لیگ این رشته نیز در كشور برگزار شده است.
خوشبختانه در یكی دو سال اخیر توجهی جدی به بازی های بومی و محلی قدیمی شده است و هر هفته در یك روستا بازی بومی و محلی خاص آن منطقه اجرا می شود. برگزاری این جشنواره ها حس خاصی به افراد سالخورده می دهد و برای آنها یادآور خاطرات گذشته است.
یكی از بازی های بومی و محلی این استان بالا رفتن از درخت خرما است كه همزمان چند نفر از چند درخت خرمای كنار هم بالا می روند و سپس برمی گردند یا زمان گرفته می شود و هر كسی كه سریعتر از یك درخت بالا رود و برگردد؛ برنده مسابقه است.
براهویی برای توسعه بیشتر ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی درخواست كرد: استان سیستان و بلوچستان استان پهناوری است كه بیش از 9 هزار روستا دارد درنتیجه تنها رسیدگی مسئولان داخلی این استان كافی نیست و نگاه ملی را می طلبد. مسئولان كشوری در دو بخش می توانند به این استان كمك كنند؛ یكی در بحث اعتبارات برگزاری جشنواره ها است و دیگری در خصوص خانه های ورزش روستایی كه قطب ورزش روستا هستند و هم باعث توسعه ورزش همگانی و هم احیای بازی های بومی و محلی می شوند.
برنامه ورزش و روستا سه شنبه 7 آذر تولید گروه علوم ورزشی با اجرای بابك منفرد بود. این برنامه شب های سه شنبه ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه تقدیم علاقه مندان به موضوع ورزش در روستاها و بازی های بومی و محلی می شود.

دسترسی سریع
ورزش و روستا