ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

نقش هم افزایی بازاریابی یكپارچه در سازمان های ورزش

برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه 23 تیر، دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص ارتباطات بازاریابی یكپارچه در سازمان های ورزشی و موانع آن به گفتگو پرداخت.

1397/04/24
09:32

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در ارتباط با موانعی كه برای استفاده از ارتباطات بازاریابی یكپارچه در سازمان های ورزشی وجود دارد، عنوان كرد: این موضوع از بحث های پیچیده ارتباطات ورزشی است. با توجه به شرایطی كه برای كاربردهای ارتباطات در ابعاد مختلف پیش می رود كه یكی از آن ابعاد بحث بازاریابی است، امروزه بحث ارتباطات ورزشی در حوزه ارتباطات یكپارچه به طور جدی مطرح می شود. بازاریابی كه در آن سعی می شود، حوزه های مختلفی كه در روابط عمومی و بازاریابی مورد استفاده است، یك انسجام و ارتباط هماهنگی پیدا كند. به نوعی یك رویكرد هم افزایی است كه از همه ظرفیت ها در جهت اهداف مشخصی بهره گرفته می شود؛ مانند: كارهای روابط عمومی، فروش حضوری، استفاده از رسانه های جمعی و تبلیغات.
وی، تصریح كرد: هماهنگ كردن ابعاد با یكدیگر كار ساده ای نیست و به یك تلاش مضاعف و اشراف بسیار بالایی در ابعاد مختلف نیاز دارد. اگر افراد به ویژه روابط عمومی ها و بازاریاب ها با یك هماهنگی روی این مسئله تمركز كنند، قطعاً آن سازمان می تواند از مزایای بسیار بالایی بهره مند شود و به خروجی های مؤثرتر و مفیدتر دست پیدا كند.
دكتر قاسمی، در پاسخ به این پرسش كه آیا شما فكر می كنید اكنون سازمان های ما از شیوه بازاریابی یكپارچه استفاده می كنند یا خیر، اظهار داشت: این یك الگو است. سازمان ها به نوعی در تلاش هستند كه از این شیوه استفاده كنند. این الگو كاری كه در مبانی علمی انجام می دهد، این است كه توجه را جلب می كند. هر چقدر بتوانی ابعاد گسترده را با هم هماهنگ كنی و یكسو پیش بروی، نتیجه بهتری می گیری. افرادی كه تجربی این كار را می كنند، نتیجه مؤثر آن را می بینند؛ افرادی هم كه با رویكردهای علمی این حوزه را مطالعه می كنند و از آن بهره بگیرند، طبیعتاً می توانند به نتایج بهتری دست پیدا كنند.
برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، كاری از گروه علوم ورزشی است كه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی