ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

نقش رسانه در رونق رویداد ورزشی

برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه 27 مرداد، در گفتگو با دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، به بررسی نقش رسانه ها در رویدادهای ورزشی پرداخت.

1397/05/28
07:59

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص موضوع برنامه گفت: رویداد ورزشی یك محصول تلقی می شود. امروزه مؤلفه های مختلف ورزش مثل ورزش تربیتی كه به آموزش و پرورش و دانشگاه ارتباط دارد و نیز ورزش همگانی، قهرمانی و ورزش حرفه ای، محصولاتشان در قالب یك رویداد خود را نشان می دهند. به زعم بسیاری از كارشناسان اگر ورزش جایگاه امروزی خود را پیدا كرده است و به عنوان یك پدیده فراگیر در تمام خانواده ها نفوذ كره است و نقش بسیار مهمی را هم بین دولت مردان و هم اهالی جامعه ایفا می كند، رسانه ها نقش اصلی و كلیدی را در این حوزه داشته اند.
دكتر قاسمی، تصریح كرد: رسانه ها معمولاً در 3 بخش در كنار رویدادها هستند و كمك می كنند رویدادها رونق بیشتری پیدا كنند. مرحله پیش از رویداد، مرحله حین رویداد و مرحله پس از رویداد را داریم كه رسانه با حضور خود در این 3 مرحله آن رویداد را رونق می دهد؛ كمك می كند كه توجه بیشتری به آن جلب شود و ارزش بیشتری برای آن رویداد پیدا شود.
گاهی رسانه برای حضور در رویدادها و انعكاس آنها هزینه هایی را در قالب حق پخش پرداخت می كند. در یك رقابت بین رسانه ها، رسانه های مختلف سعی می كنند با پرداخت پول بیشتر از این امتیاز كه آن رویداد را پوشش دهند، برخوردار شوند.
وی، در ادامه گفت: در پیش از رویداد كار رسانه این است كه اتفاقات قبل از رویداد را منعكس كند و در حین رویداد داستان غیر قابل پیش بینی مسابقات مختلف منعكس می شود. هر نتیجه ای می تواند جذابیت خود را در میدان داشته باشد. بخش مهم مسئله در پس از رویداد است. وقتی رویداد تمام می شود رسانه ها تا مدتها سعی می كنند، آن رویداد و اتفاقات حاشیه ای آن را تازه نگه دارند و به نیازهای مخاطب از ابعاد و زوایای مختلفی پاسخ دهند. به جرأت می توان گفت كه اولین و مهمترین عامل در رونق هر رویداد ورزشی، رسانه است.
برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، كاری از گروه علوم ورزشی است كه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی