ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

شیوه نقد سازنده در رسانه های ورزشی


برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه 17 شهریور، در گفتگو با دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، به موضوع نقد رسانه اختصاص داشت.

1397/06/18
09:43


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص اصول علمی و صحیح نقد رسانه های ورزشی اظهار داشت: نقد كلمه زیبایی است كه متأسفانه با توجه به نوع كاربردهای چند دوره اخیر، بار عاطفی كه برای این كلمه لحاظ می شود، منفی است. تا اسم نقد می آید، اولین چیزی كه در ذهن افراد جای خود را باز می كند، این است كه قرار است ایراد گرفته شود و افراد به چالش كشیده شوند. متأسفانه این نوع نگاهی كه بر مفهوم كلمه نقد در جامعه ایجاد شده، باعث شده نتوانیم از ظرفیت بسیار بالای این كلمه بهره بگیریم.
وی، تصریح كرد: در دنیا در نظام های آموزشی پیشرفته، یكی از اصلی ترین چیزهایی كه تأكید می شود تا افراد یاد بگیرند و از آن در جهت بهبود كیفیت زندگی استفاده كنند، تفكر نقادانه است. این تفكر نقادانه كه در ورزش و برای رسانه ها قابل استفاده است، به این نحو است كه با شاخص ببینیم رفتاری كه هر رسانه انجام می دهد تا چه حد رفتاری در جهت اهداف سازمانی یا اجتماعی است.
در نقد یك رسانه باید نخست ببینیم كه آن رسانه چه هدفهایی را در چارچوب خود ایجاد كرده است. رسانه ها متعدد هستند. ما رسانه های خصوصی، عمومی و حكومتی داریم كه هر كدام از منابع خاصی ارتزاق می كنند و برمبنای نوع ارتزاقشان جایگاهشان مشخص می شود.
دكتر قاسمی افزود: رسانه هایی كه هویت خصوصی دارند، ممكن است برای جذب مخاطب به هر نوع تبلیغ یا همراهی البته در حد پذیرفته شده در چارچوب قانون دست بزنند؛ اما رسانه های عمومی و حكومتی انتظار می رود كه با شاخص های دقیق تری گام بردارند و مشخص باشد اقداماتی كه انجام می دهند، در جهت توسعه اهداف ملی و مردمی است. با این شاخص ها بهتر می شود نقد را درباره رسانه ها انجام داد. در حوزه ورزش وقتی بخواهیم یك رسانه را نقد كنیم، پیوستاری برای ما شكل می گیرد كه در یك سر آن افرادی هستند كه بدون اطلاعات و آگاهی لازم ممكن است یك مقوله را به چالش بكشند. این نقد ناقص است و نمی تواند كاركردهای اثربخش خود را داشته باشد.
در سوی دیگر پیوستار متأسفانه ممكن است افراد با سوگیری و منافع شخصی یا گروهی اقدام به نقد بكنند كه این نقد هم می تواند آسیب های خود را داشته باشد. آن نقدی می تواند در حوزه رسانه های ورزشی اثربخش باشد كه با شاخص، بدون سوگیری، با آگاهی لازم و در قالب مطالبی باشد كه به فرد كمك كند موقعیت خود را از بیرون توسط دیدگاه های مختلف ببیند. بنده تأكید دارم كه بهترین نقدها، نقدهایی است كه با ارائه راهكار باشد.
برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، كاری از گروه علوم ورزشی است كه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی