ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

آشنایی با مفهوم واژه های برند و لوگو


برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه 24 شهریور، دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در ارتباط با مفهوم برند و لوگو توضیحاتی را ارائه كرد.

1397/06/25
07:41


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در ارتباط با مفهوم واژه هایی مثل برند و لوگو و تفاوت آنها اظهار داشت: برند مفهومی وسیع تر و كلی تر از لوگو است. لوگو بخشی از برند است كه می تواند در عرضه خود مفهوم برند را هم تداعی كند.
برند مجموعه برداشتی است كه می توان از یك فرد، سازمان و شركت داشت كه با توجه به نوع محصول و رفتاری كه دارد در اذهان ایجاد می شود. شاید مفهومی ترین برندی كه امروز خیلی روی آن تأكید می شود، برندهای شخصی و انسانی است.
وی، در تعریف برند انسانی گفت: برند انسانی در واقع هر یك از ما افراد هستیم. هر كدام از ما وقتی در مقابل فردی قرار می گیریم، در ذهن مخاطب برداشت هایی از ما ایجاد می شود و این همان برندی است كه از ما در سطح عموم شكل گرفته است.
دكتر قاسمی، افزود: اكنون خیلی تأكید می شود كه در بحث برندسازی از ظرفیت ها به خوبی استفاده كنیم. یك بحث، بحث برند محصولات است؛ اینكه چطور می توانیم جایگاه این محصول را در ذهن مخاطب، به ویژه مشتری و مصرف كننده به نحوی ارتقاء دهیم كه آنها در اولین انتخاب خود، با توجه به نیازهایی كه دارند به سراغ آن محصول یا خدمات بروند.
در حال حاضر در حوزه ورزش و ارتباطات ورزشی، با توجه به تحصیل كرده های زیادی كه اغلب دچار بیكاری می شوند، یكی از تلاش هایی كه باید صورت بگیرد، روی بحث برندهای انسانی است.
وی، تصریح كرد: یكی از جنبه های برندسازی انسانی این است كه خود نهادها و سازمان به تناسب تلاش كنند تا محصولات خود كه می تواند شامل دانشجویان یك دانشگاه یا كارمندان یك اداره باشد را به خوبی معرفی و عرضه كنند. متأسفانه در این امر چالش های زیادی وجود دارد.
نكته مهمتر این است كه ما خودمان چكار می توانیم انجام دهیم. هر یك از ما باید وارد حیطه ای به نام خود برندسازی شویم و سعی كنیم برداشتی كه از ما در سطح جامعه وجود دارد را بهترین شكل ارتقاء دهیم. باید خود را طوری معرفی كنیم كه بخش های مختلف با برندی مواجه شوند كه احساس كنند، می تواند نیازهای آنها را برآورده كند.
برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، كاری از گروه علوم ورزشی است كه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی