ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

انواع مهارت های ارتباطی و نقش آن در موفقیت یك خبرنگار


برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه 31 شهریور، با دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص مهارت های ارتباطی و تأثیر آن بر مدیریت استرس خبرنگاران به گفتگو پرداخت.

1397/07/01
08:51


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در رابطه با سطح مهارت های ارتباطی خبرنگاران و ارتباط آن با استرس شغلی اظهار كرد: مهارت های ارتباطی یك ركن اساسی است كه هر خبرنگاری باید به آن مجهز باشد. دسته بندی های مختلفی از مهارت های ارتباطی وجود دارد و هر كدام در جای خود می تواند تعاریف متفاوتی داشته باشند.
وی، عنوان كرد: تقسیم بندی كه بنده شخصاً از مهارت ارتباطی دارم، این است كه مهارت ها را به 7 دسته اصلی تقسیم می كنم. مهارت های ارتباطی كه هر خبرنگاری به آن نیاز دارد، شامل: مهارت سخن گفتن، نوشتن، زبان بدن، گوش دادن، خواندن، كار با فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و سواد بصری یا دیدن می شود. هر یك از این مهارت ها به نوبه خود می تواند به یك خبرنگار كمك كند تا استرسی كه در مواجه با مسائل مختلف ایجاد می شود را مدیریت كند.
مدیریت استرس خود یك مهارت بسیار مهم است كه همه به آن نیاز داریم و خبرنگاران با توجه به شرایط شغلی به طور ویژه تر به آن نیازمند هستند.
دكتر قاسمی به اهمیت مهارت سخن گفتن تأكید كرد و گفت: طبیعتاً وقتی یك خبرنگار به مهارت سخن گفتن مجهز می شود، می تواند بر استرس هایی كه ممكن است هنگام مصاحبه ها و برقراری ارتباط كلامی با شخصیت های مهم یا شخصیت هایی كه به راحتی در دسترس نیستند ایجاد شود، غلبه كند و حضور مؤثرتری داشته باشد. دیگر مهارت های بیان شده نیز به همین نحو می توانند در موفقیت و مدیریت استرس یك خبرنگار مؤثر باشند.
برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، كاری از گروه علوم ورزشی است كه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی