ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

شیوه تحلیل محتوای رسانه ای

برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه 7 مهر، در گفتگو با دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، درباره روش تحلیل محتوا به گفتگو پرداخت.

1397/07/08
08:57

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص شیوه تحلیل محتوا و چگونگی اجرای آن اظهار داشت: یكی از موضوعات بسیار مهم برای دست اندركاران رسانه، افرادی كه رسانه ها را رصد می كنند و نیز سواد رسانه ای بحث تحلیل محتواست. از ابعاد مختلف بررسی رسانه ای، یكی از روش هایی كه برای رسیدن به اهداف كمك می كند، روش تحلیل محتواست. اینكه محتوای هر رسانه رصد و بررسی شود و مشخص شود كه در چه موقعیتی قرار دارد، مهم است.
نظریه های مختلفی وجود دارد كه از این نوع ارزیابی ها پشتیبانی می كنند. یكی از نظریه های بسیار معروف، نظریه برجسته سازی است كه تأكید دارد وقتی رسانه می خواهد چیز خاصی را برای مخاطبین خود برجسته كند و توجه آنها را بیشتر جلب كند، به آن موضوع بیشتر و یا به شكل متفاوت تری می پردازد.
وی تصریح كرد: برای اینكه بتوان تشخیص داد رسانه ها توجه مخاطب را بیشتر به كدام سمت جلب می كنند، روش تحلیل محتوا خیلی كمك كننده است. البته این روش با توجه به محتوای مختلف، رویكردهای متفاوتی دارد؛ به طور مثال دوستانی كه می خواهند رادیو را بررسی كنند، می توانند موسیقی ها و كلماتی كه مطرح می شوند و موضوعاتی كه مورد توجه قرار می گیرند را در قالب مقوله یا متغیر مورد بررسی در دستور كار قرار داده و فراوانی آن مورد بررسی قرار دهند. این روش برای متون، نشریات، تلویزیون، نشانه شناسی با رویكردهای مختلف قابل استفاده است.
دكتر قاسمی افزود: تحلیل محتوا آنقدر روش جذابی است كه فقط محدود به رسانه های ذكر شده نمی شود. رسانه های مختلفی از جمله بیلبوردهای شهری و سخنان افراد وجود دارد كه هر كدام می تواند فرصت هایی برای استفاده از روش تحلیل محتوا و ارزیابی و رسیدن به محتوای كلام آنها باشد.
برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، كاری از گروه علوم ورزشی است كه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی