ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

نقش هوش هیجانی در موفقیت مذاكره


برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه 14 مهر، با دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص هوش هیجانی و میزان اهمیت آن در جامعه به گفتگو پرداخت.

1397/07/15
08:52


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در ارتباط با هوش هیجانی و اثر آن در موفقیت یك مذاكره گفت: هوش هیجانی در همه جا استفاده می شود و اگر بخواهیم از اهمیت آن بگوییم، شاید این مسئله در سرنوشت مردم یك جامعه نقش تعیین كننده ای داشته باشد. زمانی بحث سر این بود كه ضریب هوشی یا بهره هوشی عمومی می تواند سرنوشت جوامع را تعیین كند؛ اما بعدها مشخص شد جوامع زیادی هستند كه بهره هوشی بالایی دارند؛ اما نمی توانند از بهره هوشی خود به درستی استفاده كنند و سپس عنوان شد مهمترین عامل هوش هیجانی است. اگر بهره هوش هیجانی بالا باشد، می تواند ظرفیت های استفاده از دیگر ابعاد استعدادها را بیش از پیش فراهم كند.
وی، تصریح كرد: هوش هیجانی در واقع ظرفیتی است كه فرد در مواجهه با هیجانات خود دارد. اینكه وقتی خیلی خوشحال، ناراحت و یا عصبانی می شود، همان تصمیم منطقی را بگیرد كه در زمان آرامش خود می گیرد؛ همچنین بتواند هیجانات طرف مقابل را به خوبی تشخیص دهد و متناسب با آن برای ارتباط مؤثر برنامه ریزی كند.
ما افراد بسیار زیادی داریم كه خیلی باهوش هستند؛ اما متأسفانه وقتی خوشحال و یا ناراحت می شوند، منطق تصمیم گیری آنها كاملاً تحت تأثیر قرار می گیرد. این امر در خبرنگاری و مذاكرات هم بسیار مهم است. خبرنگاران با سؤالات چالشی كه می كنند، ممكن است طرف مقابل را تحریك كرده و واكنش های مختلفی را شاهد باشند.
دكتر قاسمی، در جمع بندی پایانی گفت: هوش هیجانی مهمتر از آیكیو است؛ از این باب كه اگر هوش هیجانی ظرفیت مناسب نداشته باشد، فرد نمی تواند از بهره هوشی خود به خوبی استفاده كند.
برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، كاری از گروه علوم ورزشی است كه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی