ارتباطات ورزشی شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

ارتباطات ورزشي

اصول مدیریت ارتباط با مشتری


در برنامه "ارتباطات ورزشی" شنبه 28 مهر، دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در ارتباط با بحث مدیریت ارتباط با مشتری مطالبی را ارائه كرد.

1397/07/29
09:08


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر حمید قاسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در پاسخ به این سوال كه آیا تمام كارهایی كه در سازمان های ورزشی انجام می شود، زیر نظر مدیریت ارتباط با مشتری صورت می گیرد و آیا واقعاً رضایت مشتری درنظر گرفته می شود یا خیر، عنوان كرد: بحث ارتباط با مشتری بحث بسیار مهمی است. بقاء و حیات بسیاری از شركت ها و سازمان های ورزشی وابسته به مشتری است و اگر مشتری وجود نداشته باشد، خیلی از سازمان ها اصلاً معنا و مفهوم پیدا نمی كنند. به ویژه در بخش خصوصی این امر مهمتر می شود؛ زیرا در رقابتهای امروزی، هر چقدر سازمان بتواند ارتباط مؤثرتری با مشتری خود برقرار كند، از توانمندی بیشتری برای جلب و جذب مشتریان و ایجاد وفاداری در آنها برخوردار می شود.
وی، تأكید كرد: امروزه داشتن مشتری وفادار یك اصل برای سازمان هاست كه آنها را مطمئن می كند تا با خیال راحت تری به ارائه محصول بپردازند.
شركت ها با توجه به نوع محصول و ساختارشان الگوهای مختلفی را درنظر می گیرد. بعضی از سازمان ها حتی واحد ارتباط با مشتری را ایجاد كرده اند و سعی می كنند با الگوهای مختلفی ارتباط را برقرار كنند.
دكتر قاسمی، تصریح كرد: به اعتقاد بنده الگوی ارتباط با مشتری نیاز به برنامه ریزی دارد و هر سازمانی با توجه به مختصات، شناخت نقاط قوت و ضعف درون سازمانی خود و فرصت ها و تهدیدهایی كه در پیرامون سازمانش وجود دارد، می تواند بهترین الگوها و برنامه ها را انتخاب كرد و با راهبردهای اساسی روابط كلیدی را با مخاطبین خود ایجاد كند.
وی، افزود: در این بخش روابط عمومی هم به طور جدی حضور فعال پیدا می كند و انواع خلاقیت ها و الگوهایی كه بتواند مشتری را در ارتباط با سازمان و نوع خرید محصول یا مصرف خدمات به شرایط خشنودی برساند، ارائه می كند. این موارد مبانی است كه سازمان را به نحوی پیش می برد كه با مشتری خود ارتباط مؤثرتری برقرار كند و به وفاداری مشتری منتهی شود.
برنامه ارتباطات ورزشی، با اجرای ایزدپرست، كاری از گروه علوم ورزشی است كه شنبه ها ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
ارتباطات ورزشی