مجله ورزش های زمستانی پنج شنبه از ساعت 15:05 به مدت 50دقیقه

رادیو ورزش

مجله ورزش هاي زمستاني

ایران در رقابت های المپیك زمستانی

برنامه مجله ورزش های زمستانی پنجشنبه 26 بهمن با حضور پیام نظر، كارشناس ورزش های زمستانی به گفتگو در خصوص رقابت های المپیك زمستانی 2018 پرداخت.

1396/11/28
08:11


به گزارش رادیو ورزش؛ پیام نظر، كارشناس ورزش های زمستانی در خصوص رقابت های المپیك زمستانی اظهار كرد: المپیك زمستانی كه هر 4 سال یكبار برگزار می شود؛ دارای ویژگی ها و شرایط خاصی است. بر اساس آمارها و نتایج بیشتر از 70٪ كشورهایی كه در المپیك زمستانی شركت می كنند از قاره اروپا هستند. همچنین بیشتر از 62٪ مدالهایی كه كسب می شود؛ از آن اروپایی ها است. بنابراین سیطره آنها در ورزش های زمستانی قابل چشم پوشی نیست.
كشور ما آب و هوای گرم و خشكی دارد و امسال هم پیست ها دیر باز شدند و شرایط پرداختن با اسكی فراهم نیست. اما ازین نكته نمی توان غافل شد كه در اسكی صحرانوردی و كراس كانتری هم فاصله زیادی با جهان داریم. سید ستار صید سهمیه شركت در سه دوره المپیك زمستانی را بدست آورده و ورزشكار استقامتی خوب كشورمان است كه در این راه ریاضت زیادی كشیده و در حد توان خودش تلاش بسیاری كرده است.
سمانه بیرامی هم قرار بود در مسابقه سرعتی شركت كند كه اعلام شد در 10 كیلومتر شركت می كند و بعد اعلام شد در یك مسابقه از دو مسابقه شركت خواهد كرد. ابهاماتی در این زمینه وجود دارد كه باید اطلاعرسانی بهتری انجام شود و همه چیز روشن شود.
برنامه مجله ورزش های زمستانی پنجشنبه 26 بهمن كاری از گروه مسابقات ورزشی بود كه با اجرای حافظ كاظم زاده و با كارشناسی پیام نظر پخش شد. این برنامه ساعت 15روزهای پنجشنبه به صورت یك هفته درمیان از رادیو ورزش پخش می شود.

دسترسی سریع
مجله ورزش های زمستانی