سكوی من سه شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

حمایت مسئولین، مهمترین دغدغه یك ورزشكار

برنامه "سكوی من" سه شنبه 15 آبان، با دكتر سعید نقیبی، كارشناس استعدادیابی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در ارتباط با مرحله پرورش استعداد و نحوه حفظ آنها به گفتگو پرداخت.

1397/08/19
08:28

به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر سعید نقیبی، كارشناس استعدادیابی، در خصوص اهمیت بخش پرورش استعداد عنوان كرد: یكی از مراحل استعدادیابی كشف و شناسایی استعداد است؛ اما مرحله مهمتر از آن مرحله پرورش استعدادهاست. مسیر دشوار پرورش استعداد نیاز به حمایت همه جانبه سیستم ورزش، آموزش و پرورش و بنیان خانواده دارد. همه این موارد در كنار هم باعث می شوند یك ورزشكار در سالیان دراز به بلوغ برسد و برای كشورش افتخارآفرینی كند. بنابراین مرحله پرورش مرحله بسیار سخت و دشواری است و نیاز به برنامه ریزیها و هماهنگی های متعدد دارد كه قطعاً انسانهای عاشق این حوزه می توانند ارائه خدمت كنند؛ زیرا این بخش فراتر از بحث برنامه ریزی و سیستماتیك است.
وی، افزود: بخش بسیار بزرگی از فرایند پرورش، جدا از برنامه ها و سیستم ها روی منابع انسانی می چرخد كه به اعتقاد من بیشتر از هر چیزی نیاز داریم روی منابع انسانی كار كنیم؛ یعنی مربیان را دریابیم، ارتقاء دهیم و مورد حمایت سیستماتیك قرار دهیم.
دكتر نقیبی، درباره بحث حفظ استعداد ورزشی گفت: مهمترین درخواستی كه افراد فعال در ورزش كشور به ویژه مربیان از مسئولین دارند، حمایت است تا بتوانند دغدغه های ورزشكارشان را حل كنند و هم و غم آن ورزشكار كسب مدال شود. تنها بحث ورزشكار مطرح نیست و باید خانواده وی هم درنظر گرفت. باید كلیه مسائل به طور نسبی و تا حدی كه بضاعت مجموعه است، حل شود. كسب یك مدال المپیك 10 سال تمرین مستمر و پرتلاش می خواهد؛ بنابراین وقتی ورزشكاری روی سكوی المپیك می رود، حدود 10 سال خانواده اش از وی محروم بوده اند.
این كارشناس، تصریح كرد: حمایت حداقل قدمی است كه برای این قهرمانان می توانیم برداریم و مطالبه همه است. بسیاری از افراد با استعداد در این مسیر وقتی می بینند حمایت ها ضعیف است، از بدنه ورزش جدا می شوند.
برنامه سكوی من، با اجرای محمودوند، هر سه شنبه 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
سكوی من