سكوی من سه شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

استعدادشناسی ورزشی و تفاوت آن با استعدادیابی


در برنامه "سكوی من" سه شنبه 22 آبان، دكتر سعید نقیبی، كارشناس استعدادیابی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، در خصوص بحث استعدادیابی و استعدادشناسی ورزشی مطالبی را بیان كرد.

1397/08/23
08:25


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر سعید نقیبی، كارشناس استعدادیابی، در خصوص اهداف استعدادیابی و توجه به بحث قهرمانی گفت: یكی از اهدافی كه بنده به شخصه همیشه در فرآیند استعدادیابی دنبال می كردم، بحث سلامت عمومی ناشی از روند صحیح استعدادشناسی است. اینجا هدف یافتن استعداد به منظور قهرمانی نیست؛ بلكه هدف شناخت استعدادهای ورزشی نهفته كودك به منظور تداوم فعالیت ورزشی در طول عمر و اینكه فرد یك زندگی توأم با مشاركت ورزشی و به دور از انحرافات داشته باشد كه باعث افزایش اعتمادبنفس، سلامت روحی، جسمانی و اجتماعی او شود. بنابراین استعدادشناسی صرفاً یك فرآیند معطوف به قهرمانی نیست و قطعاً ابعاد بسیار زیادی دارد كه پایه آن را بحث سلامتی تشكیل می دهد و بعد از آن در قله هدف قهرمانی دنبال می شود.
دكتر نقیبی، اضافه كرد: در فرآیند استعدادشناسی می خواهیم بدانیم كودك مستعد چه ورزش هایی است كه در این صورت تضمین می كنیم كودك در طول عمر خود ورزش می كند. در صورتیكه استعداد شناسی اشتباه رخ دهد، كودك سرخورده می شود و ورزش را رها می كند و این رهایش باعث انحراف و بیماریهای روحی و روانی وی می شود.
وی، درباره استعدادهای فراوان نقاط مختلف كشور و محدودیت انتخاب افراد در پروسه استعدادیابی عنوان كرد: ما یك بحث آمایش سرزمین در وزارت ورزش دنبال می كنیم كه این بحث مطالعه می كند در نقاط مختلف كشور استعدادهای كدام رشته های ورزشی بیشتر كشف شده اند. داده ها و اطلاعات آمایش سرزمین در تخصیص بودجه برای سرمایه گذاریهای ورزشی به كار می آید. استعدادشناسی ورزشی یك كار زیربنایی است كه به 2 صورت چند رشته ای و با هدف سلامتی و قهرمانی انجام می شود. بدین صورت كه كودك در رشته های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و متولی آن آموزش و پرورش است.
استعدادیابی، تك رشته ای و چند رشته ای محدود و نزیك به هم است. در این بخش هدف قهرمان پروری و متولی آن وزارت ورزش است. وزارت ورزش باید در بالای 12 سال این استعدادیابی پیشرفته را انجام دهد. استعدادیابی مقدماتی باید در سن 6 تا 12 سال توسط آموزش و پرورش كه بانی اصلی این كار است، انجام شود.
برنامه سكوی من، با اجرای محمودوند، هر سه شنبه 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم علاقه مندان می شود.

دسترسی سریع
سكوی من