سكوی من سه شنبه از ساعت 13:30 به مدت 25دقیقه

مرحله اول استعدادیابی: تقویت و توجه به ورزش های پایه

برنامه "سكوی من" سه شنبه 27 آذر، با طناز حسینیون، مدرس فدراسیون جهانی دو و میدانی و مربی اسبق تیم ملی دو و میدانی، درباره فرآیند استعدادیابی گفتگویی انجام داد.

1397/09/28
09:46

به گزارش رادیو ورزش؛ طناز حسینیون، مدرس فدراسیون جهانی دو و میدانی، در ارتباط با فرآیند استعدادیابی گفت: به اعتقاد من قبل از انجام فرآیند استعدادیابی بهتر است هدفمان از این فرآیند را مشخص كنیم؛ یعنی اگر ما صرفاً به دنبال استعداد در وزنه برداری هستیم، لازم است پارامترهای شاخص آن رشته را انتخاب كنیم تا این اشتباه به وجود نیاید كه شخصی به واسطه شهرت رشته ورزشی در یك شهر به خصوص، وارد آن رشته شود و به خاطر اشتباه صورت گرفته كلاً از ورزش كناره گیری كند و سرمایه ای به هدر برود.
وی، ادامه داد: در بعضی از شهرها یا استان ها گاهی یك رشته ورزشی به صورت شاخص در می آید. ممكن است رشته ورزشی به خاطر محبوبیتی كه در یك استان دارد، جامعه آماری بیشتری از افراد را در خود بگنجاند و مربیان این استان ها می توانند از جامعه آماری بزرگتری افراد مستعد را انتخاب كنند و ممكن است به طور بالقوه آن شهر از نظر فیزیكی یا سایر پارامترها دارای ویژگی خاص نباشد؛ به طور مثال اگر در استان تهران یك رشته ای از محبوبیت خاصی برخوردار بود، با توجه به جامعه آماری استان تهران می توانست شاخص شود؛ اما متأسفانه این محبوبیت را فقط در بعضی شهرهای كشور داریم.
مدرس فدراسیون جهانی دو و میدانی، در خصوص اهمیت ورزش پایه در استعدادیابی رشته های ورزشی مختلف گفت: متأسفانه ما وقتی می خواهیم استعدادیابی كنیم، از مرحله دوم كار را شروع می كنیم؛ در صورتیكه مرحله اول توجه به ورزشهای پایه است كه باید در سنین كودكی انجام شود. با كمال تأسف اگر كودكان و نوجوانان را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم كه از لحاظ سطح سلامت استاندارد خیلی پایین هستند؛ همچنین از نظر قدرت عضلات در رده استانداردهای بین المللی نیستند.
برنامه سكوی من، با اجرای محمودوند، سه شنبه ساعت 13:35 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
سكوی من