دانشکده مدیریت ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

مروری بر تاریخچه مدیریت ورزشی


برنامه "دانشکده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 5 تیر، با حضور صادق رئیسی کیا، کارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی، به ارائه تاریخچه مدیریت ورزشی اختصاص داشت.

1398/04/09
08:39


به گزارش رادیو ورزش؛ صادق رئیسی کیا، کارشناس ارشد مدیریت و حقوق ورزشی، در خصوص تاریخچه مدیریت ورزشی اظهار داشت: بشریت در تاریخ بسیار دور و در دوره باستان به ورزش به مفهوم امروزی اصلاً توجه نداشت؛ زیرا برای هر کاری یک تحرک جسمی لازم بود و فرد با طبیعت درگیر بود و باید به جنگ با طبیعت می رفت. اقتضای آن دوره حیات این بود که انسان پرتحرک باشد و ورزش در نهاد فعالیت ها نهفته بود و شاید مستقل از آن فعالیت ها، انسان به ورزش فکر نمی کرد.
به تدریج که تمدن رو به توسعه رفت و شهرنشینی رایج شد، تحرک انسان ها کمتر شد و علاقه مندی به این سمت رفت که از آن نمادها و فعالیت ها یک مدل های ورزشی استخراج کنند؛ به طور مثال در دوران باستان شکار می کردیم؛ اما از زمانیکه شهرنشین شدیم، شکار نمی کردیم؛ اما به تیراندازی علاقه داشتیم و آن را به شهر آوردیم و در قالب یک ورزش به آن پرداختیم.
رئیسی کیا، افزود: در ابتدا نیاز ورزشی در قالب سرگرمی بروز پیدا کرد؛ بعد این سرگرمی ها به تدریج قاعده و قوانینی پیدا کرد؛ حس رقابت بین ورزشکاران بیشتر شکل گرفت؛ در نهایت در قرن نوزدهم ورزش تبدیل به یک صنعت شد و به تبع آن مدیریت ورزشی هم مفهوم تازه ای پیدا کرد.
وی، همچنین به تشریح لایه های مختلف مدیریت ورزشی پرداخت و گفت: برابر سیر تاریخی که توضیح داده شد، مفهوم مدیریت ورزشی در چند لایه پیشرفت کرد. اگر در قالب سرگرمی و تفریح به آن نگاه کنیم، باشگاه هایی وجود دارند که ورزش تفریحی و سرگرمی را دنبال می کنند. هدف این باشگاه ها ساختن ورزشکار حرفه ای نیست؛ بلکه پر کردن اوغات فراغت است.
یک بخش، نگاه به سلامت است. ورزش سلامت امروزه اهمیت پیدا کرده است. نگاه وزارت بهداشت و طرح نظام سلامت بیشتر به سمت درمان بود و اکنون تلاش می کند که جنبه پیشگیری را تقویت کند. در لایه بعدی بحث ورزش قهرمانی و حرفه ای مطرح می شود که اینجا دیگر رقابت بین خود ورزشکاران و نهادهایی که برای مدیریت این بخش شکل گرفته اند، مدنظر است. در کنار این موارد بحث مدیریت رسانه مطرح است؛ به واسطه اینکه رویدادها و اخبار صنعت ورزش را پوشش می دهد.
رئیسی کیا، خاطرنشان کرد: مدیریت ورزشی برای فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک به معنی سازماندهی امر ورزش حرفه ای و قهرمانی برای شکل دادن لیگ ها و شرکت در رویدادهای بین المللی و قهرمانی است.
برنامه دانشکده مدیریت ورزشی، چهارشنبه ها، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده مدیریت ورزشی