دانشکده مدیریت ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

ویژگیهای یک مدیر ورزشی موفق از نگاه مهندس فائقی

برنامه "دانشکده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 23 مرداد، با حضور مهندس سعید فائقی، مدیر اسبق سازمان تربیت بدنی، به بررسی ویژگیهای لازم یک مدیر ورزی پرداخت.

1398/05/23
21:12

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ مهندس سعید فائقی، مدیر اسبق سازمان تربیت بدنی، در تشریح تفاوت بین مدیران تجربی با مدیران کلاسیک عنوان کرد: مدیریت حرفه ای به این معناست که مدیر هم بایستی تحصیلات آکادمیک و هم شناخت کافی از حوزه مدیریت داشته باشد. در ورزش محورهایی برای شناخت وجود دارد که با بیرون این محیط خیلی متفاوت است. ورزش به نوعی یک محیط خود توان است. در مملکت 3 قوه مجریه، مققنه و قضایی وجود دارد که در ورزش هر 3 قوه در یک جا جمع است؛ یعنی یک مدیر ورزشی هم باید اجرا کند؛ هم در حین اجرا، قوانین و مقررات را رعایت کنید و قانونمندی در دل خودش قرار دارد.

وی، تصریح کرد: در ورزش گفته می شود حق نداری برای مواردی که در درون اتفاق افتاده به حوزه های دیگر مراجعه کنی. داوری در دل ورزش وجود دارد و در دل داوری، استیناف هم قرار دارد. همچنین گفته می شود اگر موردی داشتی باید به داوری لایحه بروی که به این سیستم، سیستم خود توان می گویند.

مهندس فائقی، ویژگیهایی که یک مدیر ورزشی باید داشته باشد را اینطور بیان کرد: مدیری که به حوزه ورزش می آید، باید به مدیریت خود توانایی مجهز شود؛ یعنی قهرمان باشد یا دوره های مربیگری را گذرانده باشد، خیلی بهتر است. در ورزش یک مسئله ای که خیلی نمود دارد و ای کاش در سایر حوزه ها هم نمود داشت، بازی جوانمردانه "فیرپلی" است. در ورزش یک مدیر باید نهایت انصاف را رعایت کند.

یک مدیر حتماً باید کاریزماتیک باشد؛ به طور مثال فرگوسن که یک فرد خیلی سطح بالایی بود و قرارداد بالایی داشت، درآمدش را با تیمش تقسیم می کرد و وقتی تیمش قوی می شد، آنها به کمک وی می پرداختند. فرگوسن فقط خودش را نمی دید. یک مدیر باید خود را فدا و وقف سیستم خودش کند.

برنامه دانشکده مدیریت ورزشی، روزهای چهارشنبه، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده مدیریت ورزشی