دانشکده مدیریت ورزشی پنج شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده مديريت ورزشي

اصول مدیریت تغییر در ورزش

برنامه "دانشکده مدیریت ورزشی" چهارشنبه 6 شهریور، دکتر علی محمد میرزاده، دکترای جامعه شناس و مدرس دوره های مدیریت کسب و کار، در ادامه بحث مدیریت تغییر مطالبی را عنوان کرد.

1398/06/06
18:45

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دکتر علی محمد میرزاده، دکترای جامعه شناس و مدرس دوره های مدیریت کسب و کار، درباره مفهوم مدیریت تغییر گفت: مدیریت تغییر همان مهندسی دوباره است که به جای وظایف، فرآیندها در نظر گرفته می شود. مدیریت تغییر می گویند ما باید با 3 عنصر مشتریان(مخاطبین)، رقبا و دگرگونی ها، فرآیندی رفتار کنیم.
دکتر میرزاده، تصریح کرد: دگرگونی ها و تغییر به دو دسته دگرگونی های درونی و بیرونی تقسیم بندی می شود. بسیاری از دگرگونی های بیرونی در اختیار مجموعه مدیریتی نیستند؛ اما اگر هر چقدر آنها را زودتر پیش بینی کنیم و برایشان برنامه داشته باشیم، بهتر می توانیم کنترلشان کنیم.
وی، در تعریف دگرگونی های درونی گفت: دگرگونی درونی به معنای همه چیز را از نو آغاز کردن است. خیلی از ساختارهایی که در ذهن ما شکل گرفته اند، شاید عرف های درستی نیستند. یک سری پارادیم ها شکل گرفته که ما به صورت روزمره به آنها عادت کرده ایم و ترکشان برایمان سخت است. این مسئله حتی در زندگی شخصی ما هم نمود دارد و بسیاری از فضاهای مدیریتی را شامل می شود. بسیاری از مدیران ما به برخی مکاتبات و فرم ها عادت کرده اند و اگر فرم تغییر کند، اذیت می شوند؛ در حالیکه شاید این فرم 40 سال قبل طراحی شده باشد. در بحث مهندسی مجدد ما دنبال فرآیند سازی هستیم و عناصر ذکر شده را در نظر می گیریم.
این کارشناس مدیریت، نیز در خصوص فضای رقابتی موجود در سیستم مدیریت ورزش کشور اظهار کرد: یکی از مواردی که در فضای رقابت مدیریت باشگاه داری و ورزش در ایران داریم، این است که افراد بیشتر برای تقابل می آیند نه تعامل؛ یعنی فرآیند تعامل در ورزش ما نسبت به تقابل جای بسیار کمتری دارد. اگر تعاملی هم باشد، کارکرد پنهان آن تقابل است؛ یعنی در ظاهر با هم تعامل داریم؛ اما در پشت صحنه این تعامل را قبول نداریم.
برنامه دانشکده مدیریت ورزشی، با اجرای زمانی، روزهای چهارشنبه ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشکده مدیریت ورزشی