دانشكده روانشناسی ورزشی شنبه از ساعت 12:30 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده روانشناسي ورزشي

اثرات روانشناسی ورزشی بر طول عمر قهرمانی

برنامه "دانشكده روانشناسی وزشی" شنبه 14 اردیبهشت، با حضور دكتر خسرو حمزه، رئیس كمیسیون ورزش انجمن روانشناسی ورزشی ایران و روانشناس تیم های ملی، به تشریح ضرورت و ماهیت روانشناسی ورزش پرداخت.

1398/02/15
11:58


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر خسرو حمزه، رئیس كمیسیون ورزش انجمن روانشناسی ورزشی ایران و روانشناس تیم های ملی، در خصوص ضرورت و ماهیت روانشناسی ورزشی گفت: از هر مربی و مسئولی راجع به این موضوع سوال بپرسید، خواهند گفت كه خیلی واجب است و ضرورت دارد كه انجام شود؛ اما به نظر می آید در خصوص طرز ترقی از نحوه كار و اثربخشی آن برای بسیاری از افراد جامعه ورزش ابهاماتی وجود دارد؛ گرچه كه در طی یك دهه گذشته خدمات بسیار زیادی به تیم های ملی داده شده و قسمتی از این نگاه تغییر كرده است؛ ولی هنوز هم جامعه ورزش دچار ابهام است.
وی، تصریح كرد: روانشناسی ورزش در اصل دو حیطه جدا از هم دارد؛ یك حیطه به این می پردازد كه اثرات ورزش در بهروزی روان چگونه است؟ بخش دیگر روانشناسی ورزش این است كه چگونه می توان با تنظیم كردن و آماده كردن ذهن، تسلط داشتن بر هیجانات و مواردی از این دست به بهترین عملكردی كه یك ورزشكار می تواند برسد، كمك كرد. این قسمت بیشتر مربوط به ورزش رقابتی است و بسیار زیاد مورد توجه ورزشكاران قرار می گیرد و رسانه های ورزشی هم بیشتر به آن می پردازند.
دكتر حمزه، در پاسخ به این سوال كه روانشناسی در ورزش چقدر در طول عمر قهرمانی تأثیر دارد، بیان كرد: تأثیرات بسیار زیادی دارد كه به دو علت است؛ اول از همه بسیاری از قهرمانان خوب، علی رغم تمرینات و آمادگی كه دارند، بین عملكرد در تمریناتشان و عملكردی كه در مسابقات مهم نشان می دهند، فاصله وجود دارد. بسیاری از این قهرمانان علی رغم زحماتشان به خاطر نقصان آمادگی ذهنی موفق نمی شوند افتخارات بزرگتری را كسب كنند، كم كم دچار ناامیدی می شوند و خیلی زودتر به مرحله بازنشستگی از ورزش می رسند.
بخش دیگری كه در روانشناسی ورزشی برای قهرمانان اهمیت پیدا می كند، مسائل مرتبط با شخصیت قهرمانی است؛ یعنی كمك كردن به اینكه یك قهرمان گذشته از اتفاقاتی كه درون زمین می افتد، مسائل مربوط به روابط اجتماعی، سبك زندگی، نحوه تعامل با مسائل دشوار زندگی خود را فرا بگیرد. معمولاً قهرمانانی كه می توانند بر این موارد تسلط پیدا كنند، عمر بیشتری در ورزش قهرمانی دارند.
برنامه دانشكده روانشناسی ورزشی، با اجرای محمودوند، شنبه ها ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده روانشناسی ورزشی