دانشكده استعدادیابی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده استعداديابي

شیوه های استعدادیابی ورزشی در ایران

برنامه "دانشكده استعدادیابی" سه شنبه 9 مهر، با حضور دكتر نرگس تقی زاده، نایب رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی به موضوع استعدادیابی ورزشی در آموزش و پرورش اختصاص داشت.

1398/07/09
16:00


به گزارش رادیو ورزش؛ دكتر نرگس تقی زاده، نایب رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی، در خصوص برنامه های نهادهای ورزشی كشور برای استعدادیابی گفت: یكی از برنامه هایی كه در معاونت تربیت بدنی وجود دارد، نظام داوطلبی است؛ یعنی از دانش آموزان به صورت داوطلبانه برای برگزاری، داوری و اجرای مسابقات استفاده می شود. متأسفانه استعدادیابی به صورت سیستماتیك و یكپارچه انجام نمی شود؛ علتش هم این است كه تمام نهادهای ورزشی ما باید آموزش و پرورش و ورزش آموزشگاهی را به رسمیت بشناسند. به اعتقاد من اصلی ترین نهاد مجری استعدادیابی در ورزش، آموزش و پرورش است. لازم است یك سیستم یكپارچه ای در كشور داشته باشیم كه آن را به رسیمت بشناسند و فدراسیون های ملی و وزارت ورزش برای استعدادیابی به سمت آموزش و پرورش بیایند.
دكتر تقی زاده، افزود: با اینكه یكی از برنامه های معاونت تربیت بدنی، استعدادیابی، شناسایی استعدادها و هدایت آنهاست، متأسفانه هم در وزارت ورزش و هم در فدراسیون های ورزشی ملی، هر فدراسیون به صورت موازی به استعدادیابی می پردازد. اگر این نهادها به كمك آموزش پرورش بیایند، به نظرم در توسعه استعدادیابی می توانیم پیشرفت بیشتری را شاهد باشیم.
وی، در ارتباط با روش استعدادیابی آموزش و پرورش اظهار كرد: روش استعدادیابی آموزش و پرورش روش مشاهده ای است. ما باید به زیرساخت و بستری كه داریم، توجه كنیم. اینكه چه امكاناتی در آموزش و پرورش وجود دارد كه بتوانیم از روش های علمی جدیدتری استفاده كنیم؛ كما اینكه روش مشاهده ای روش سنتی و قدیمی نیست. اكنون در تمام كشورهای دنیا، در بیشتر رشته های ورزشی از روش مشاهده ای استفاده می شود.
برنامه "دانشكده استعدادیابی، با اجرای كاظمی، روزهای سه شنبه، ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده استعدادیابی