دانشكده استعدادیابی سه شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده استعداديابي

مسیر صحیح استعداد پروری در ورزش

برنامه "دانشكده استعدادیابی ورزشی" سه شنبه 30 مهر، با حضور حسین بابویی، رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی، به بحث فرآیند استعدادپروری در ورزش پرداخت.

1398/07/30
15:53

به گزارش رادیو ورزش؛ حسین بابویی، رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی، در ارتباط با فرآیند استعدادپروری ورزشی اظهار كرد: قدم اول استعدادیابی زمانی اتفاق می اف كه معلم ورزش می خواهد از بین همه دانش آموزان مدرسه تیم ورزشی را انتخاب كند. در بسیاری از كشورهای پیشرفته قدم اول استعدادیابی به همین طریق شكل گرفته است. برای دستیابی به دانش آموزان مستعد باید به دنبال روشی برویم كه در دنیا ادبیات داشته باشد؛ مورد تأیید منابع علمی باشد و در كشور ما قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی، افزود: كمیته استعدادیابی ما بعد از مطالعه ای كه با حضور افراد بسیار متخصص و با سواد در این حوزه انجام داد به یك مدل استعدادیابی چشمی رسید. این مدل استعدادیابی چشمی امروز در آمریكا، كانادا، استرالیا، چین و بسیاری از كشورهای صاحب عنوان ورزش دنیا اتفاق می افتد. ما از تجارب این كشورها هم می توانیم استفاده كنیم. در این زمینه مطالعات بسیار خوبی داشته ایم و خوشبختانه به منابع خوبی هم دست یافته ایم.
بابویی، تصریح كرد: معمولاً به این شكل است كه برای كشف استعداد در هر رشته ورزشی یك كتابچه راهنما در اختیار معلم قرار می گیرد تا براساس فاكتورهایی كه افراد شاخص آن رشته ورزشی مطرح كرده اند به استعدادیابی چشمی بپردازد. معلم براساس این فاكتورها می تواند دانش آموزان مستعد را شناسایی و برای تیم مدرسه انتخاب كند. تصور كنید از بین 20 هزار مدرسه، 20 هزار تیم هندبال تشكیل شده باشد. در این هرم فدراسیون هندبال تمام افرادی كه در قدم اول می توانند مخاطب استعدادیابی اش قرار بگیرند را شناسایی كرده است و این یك قدم رو به جلو است.
برنامه دانشكده استعدادیابی ورزشی، با اجرای كاظمی، روزهای سه شنبه، ساعت 13:05 به مدت 25 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده استعدادیابی