دانشكده بازاریابی ورزشی شنبه از ساعت 13:00 به مدت 25دقیقه

رادیو ورزش

دانشكده بازاريابي ورزشي

تأثیرگذاری تبلیغات دور زمین مسابقه بر مخاطب

برنامه "دانشكده بازاریابی" پنج شنبه 17 مرداد، با حضور دكتر محمدحسین نفر، دكترای بازاریابی ورزشی، به موضوع تأثیرگذاری تبلیغات دور زمین مسابقه بر مخاطب اختصاص داشت.

1398/05/18
20:07

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی رادیو ورزش؛ دكتر محمدحسین نفر، كارشناس برنامه، در پاسخ به این سوال كه تبلیغاتی كه دور زمین مسابقات انجام می شود، چه اثری می تواند روی مخاطبان داشته باشد و آیا همیشه این اثرات مثبت است، بیان كرد: برای اینكه بتوانیم تأثیرگذاری تبلیغات دور زمین را بررسی كنیم، ابتدا باید دو مورد را مورد بحث قرار دهیم؛ یكی دسته بندی ورزش ها و دیگری رسانه و پرداختن به آن است. به طور كلی ورزش ها را به 4 دسته اصلی تقسیم می كنیم. ورزش های سطح اول، ورزش هایی هستند كه در آن رقیب وجود ندارد و افراد تنها با طبیعت مبارزه می كنند؛ مثل: كوهنوردی. ورزش های سطح دوم، ورزش هایی هستند كه رقیب وجود دارد و دو نفر با هم رقابت می كنند؛ اما با رقیب رو در رو مبارزه نمی كنند؛ مثل: سنگ نوردی. سومین سطح ورزش هایی هستند كه رقیب وجود دارد، رو در رو هم مبارزه می كنند؛ اما با هم برخورد ندارند؛ مثل: والیبال. سطح چهارم از دسته ورزش هایی هستند كه رقیب دارند؛ رقابت رو در رو است و با هم برخورد دارند؛ مثل: فوتبال و بسكتبال.
ما هر چه از سطح یك به سطح چهار می رویم، ورزش ها پرهیجان تر و به واسطه هیجانی كه دارند، پرمخاطب تر خواهند بود. یك بحثی كه ما در تبلیغات دور زمین داریم، مخاطب است. هر جا كه مخاطب ما بیشتر باشد، تأثیرگذاری تبلیغات بیشتر خواهد شد.
وی، ادامه داد: دومین مطلبی كه باید مورد مطالعه قرار دهیم، بحث رسانه و پرداختن به آن است. همه مكان های ورزشی ما اینطور نیست كه مخاطبان به آنجا بروند، بنشینند و بازی را نگاه كنند؛ خیلی ها از تلویزیون و رادیو آن جمع و مسابقه را می بینند. به همین جهت تأثیرگذاری رسانه بسیار اهمیت دارد و میزان اثربخشی تبلیغات به امر پرداختن رسانه بستگی دارد.
دكتر نفر، دیگر عوامل مؤثر در اثربخشی تبلیغات را اینطور تشریح كرد: میزان اهمیت و حساسیت بازی، جایگاه تبلیغات و اندازه ای كه ما برای آگهی ها اختصاص می دهیم، نیز در اثربخشی تبلیغات مؤثر هستند.
این كارشناس بازاریابی، در خصوص نكاتی كه در تبلیغات دور زمین باید مورد توجه قرار داد، اظهار كرد: به طور كلی برای اینكه یك تبلیغ مناسب را در ورزشگاه ها داشته باشیم، باید به 3 مورد توجه كنیم. نكته اول كوتاه، مختصر و با دقت بودن مطلب است. دومین نكته انتخاب رنگ مناسب و سومین مسئله هم جایگاه و اندازه تبلیغ است. خیلی مهم است جایگاهی كه به یك تبلیغ اختصاص می دهیم با اندازه ای كه تبلیغ صورت می گیرد، تناسب داشته باشد.
برنامه دانشكده بازاریابی، با اجرای كاظمی، روزهای پنج شنبه، ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از شبكه رادیویی ورزش تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع
دانشكده بازاریابی ورزشی