فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

نقش نمایندگان مجلس در ساماندهی قوانین ضد دوپینگ

برنامه «فصل ششم» پنجشنبه 3 بهمن با حضور نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی به موضوع نقش مجلس در ساماندهی قوانین ضددوپینگ و توضیح درباره اصل 83 قانون اساسی پرداخت.

1398/11/05
10:37

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 83 قانون اساسی كشور توضیح داد: در اصل 83 به این نكته پرداخته شده كه بناها و اموال دولتی كه جزو نفایس ملی تلقی می شوند و جز میراث فرهنگی كشور هستند و سبقه تاریخی ملت ایران را نشان می دهند؛ قابل انتقال به غیر نیستند و نمی شود آنها را به افراد واگذار كرد. مگر اینكه با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد و آن هم در صورتی كه این اموال و بناها از نفایس منحصربفرد كشور نباشد.
وی ادامه داد: گاهی ما مجموعه ای نفیس و گرانبها داریم كه بسیار قابل توجه گردشگران داخلی و خارجی است كه به هیچ وجه قابل انتقال به غیر نیست و باید در اختیار دولت و بیت المال باشد. اگر قرار شد كه اموالی كه از غیر نفایس است در اختیار غیر قرار گیرد آن غیر باید با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین شود.
نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران نیز در خصوص ساماندهی قوانین ضد دو پینگ توسط نمایندگان مجلس بیان كرد: یكی از مواردی كه نمایندگان مجلس می توانند به واسطه آن نقش بسزایی در ورزش ایفا كنند؛ تدوین و تصویب قوانین مطلوب است. در سال 2005 آیین نامه جهانی مبارزه با زورافزایی یا دوپینگ به تصویب رسید و در سال 88 هم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به كنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ به تصویب رسید.
وی تصریح كرد: علیرغم اصلاحاتی كه در سال 2009 و 2015 در قوانین بین المللی دوپینگ انجام شد متاسفانه در ایران این قانون الحاق دولت ایران به كنوانسیون بین المللی كه به آیین نامه 2005 ملحق شد همچنان باقی است و اصلاحاتی در مجلس صورت نگرفت.
علاوه بر آن در بحث دوپینگ مشكلات عمده ای در این زمینه داریم كه معلوم نیست آیا دوپینگ تخلف است یا جرم؟ آیا جرم انگاری شده؟ و اگر فردی دوپینگ كرده به عنوان مجرم می تواند تحت تعقیب قرار بگیرد؟ آیا در ارتباط با دوپینگ ضمانت اجرایی كیفری وجود دارد یا خیر؟
شكری اظهار كرد: بنظر می رسد با توجه به اینكه بحث دوپینگ و انجام عمل دوپینگ ورزشكاران وجدان جمعی جامعه ورزشی را جریحه دار می كند؛ باید در ارتباط با این مدیران و مسئولین دولت لایحه ای را به مجلس بدهند و یا طرح هایی از طرف نمایندگان مجلس ارائه شود تا نسبت به این موضوع در كشور تعیین تكلیف صورت گیرد كه آیا این عمل جرم است یا خیر و اگر جرم است ضمانت اجرایی كیفری آن به چه ترتیب است؟ این ابهامی است كه در زمینه دوپینگ در كشورمان داریم و نمایندگان مجلس اند كه می توانند نقش بسزایی در ارتباط با تعیین تكلیف موضوع دوپینگ در كشور ایفا كنند.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم