فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

لزوم توجه نمایندگان مجلس بر تدوین قوانین روشن ورزش حرفه ای

برنامه «فصل ششم» یكشنبه 6 بهمن با حضور نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی به موضوع نقش مجلس در ضرورت تدوین قوانین روشن ورزش حرفه ای و توضیح درباره اصل 88 قانون اساسی پرداخت.

1398/11/06
15:43

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 88 قانون اساسی كشور توضیح داد: در اصل 88 به این موضوع پرداخته شده كه در هر موردی كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس یعنی حدود 45 تا 50 نفر از نمایندگان از رئیس جمهور یا از وزیر مسئول درباره یكی از وظایفشان سوال كنند؛ رئیس جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سوالات آنها جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یكماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تاخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. بنابراین طرح سوال و پاسخ دادن از طرف مسئولین اجرایی به این صورت زمانبندی شده كه فرصت كافی را برای پاسخگویی داشته باشند.
نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران نیز در خصوص نقش نمایندگان مجلس در توسعه ورزش حرفه ای بیان كرد: با بررسی نظام حقوقی ورزش حرفه ای در كشور به این نتیجه می رسیم كه با وجود تاكید قانون اساسی بر الزام دستگاه های اجرایی به توسعه تربیت بدنی و ورزش در كشور بدلیل نوپا بودن ورزش حرفه ای در این زمینه قوانین و مقررات آشكاری وجود ندارد.
تكیه بر قوانین هم با تعبیرها و تفسیرهای مختلفی همراه است. برای مثال اصل 46 قانون اساسی بیان می كند كه هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خودش است كه این اصل زمینه ساز مبنای نظری و مشروعیت ورزش حرفه ای محسوب می شود یا در مورد شرطبندی از نظر اسلام در خصوص رشته های مختلف حد و حدود مشخص شده است. اما متاسفانه در قوانین شرطبندی همیشه هاله ای از ابهام وجود دارد.
زمانی كه به تفصیل به این عرصه وارد می شویم می بینیم كه در بحث حرفه ای خلاهای بسیاری وجود دارد كه ضرورت تدوین قوانین و مقررات دقیق تر را آشكار می كند. متاسفانه نمایندگان مجلس تاكنون در این زمینه اقدام عملی را صورت نداده اند. وزارت ورزش نیز هیچ لایحه ای را از طریق دولت به مجلس ارائه نداده است. لازم است نمایندگان مجلس علاوه بر تبیین قوانین ورزش حرفه ای، موازین آشكار آن را برای مردم از طریق تدوین قانون مناسب ارائه دهند.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم