فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

لزوم توجه نمایندگان مجلس بر تدوین قوانین روشن ورزش حرفه ای (2)

برنامه «فصل ششم» شنبه 12 بهمن با حضور نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران و حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی به موضوع نقش مجلس در ضرورت تدوین قوانین مناسب برای توسعه ورزش حرفه ای و توضیح درباره اصل 133 قانون اساسی پرداخت.

1398/11/12
16:08

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 133 قانون اساسی كشور توضیح داد: طبق اصل 133 تعداد و حدود اختیارات وزرا را قانون تعیین می كند. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد وزارتخانه و یا تشكیلاتی را اضافه كند یا توسعه و گسترش دهد و برای آن تشكیلات وزیر مشخصی را تعیین كند؛ این وظیفه با مجلس است كه پیشنهاد دولت را در این رابطه مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب می توان وزیر اضافه كرد یا اختیاراتی به او داد.
نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران نیز در خصوص نقش نمایندگان مجلس در توسعه ورزش حرفه ای بیان كرد: یكی از مواردی كه در طرح نظام جامع ورزش كشور به تصویب هیئت وزیران رسیده؛ موضوع ورزش حرفه ای است. این نوع از ورزش به علت تاثیر زیادی كه در ارتقا و پیشرفت ورزش قهرمانی، كسب مقام و موقعیت های بین المللی از یك طرف و كسب درآمد و از طرف دیگر اشتغالزایی در بین جوانان دارد باید مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرد.
شكری ادامه داد: ورزش حرفه ای نوعی تجارت است كه ورزشكاران سهم عمده ای در آن دارند. روابط بین ورزشكاران حرفه ای، باشگاه های حرفه ای، سهامداران، حامیان مالی، تبلیغات، پخش رسانه ای و حتی شرطبندی در برخی از ورزشها از ویژگی های خاصی برخوردار است كه می تواند منشا بروز اختلافات در این حیطه باشد.
این موضوع مستلزم وضع قواعدی است كه اینجا نقش نمایندگان مجلس در قانونگذاری و تبیین موازین قانون در ورزش حرفه ای كشور می تواند نسبت به رشد و توسعه این نوع از ورزش اقدام كند و بنظر می رسد كه وزارت ورزش و جوانان از طریق ارائه لایحه از طریق دولت به مجلس یا ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس می تواند نقش بسزایی در جهت توسعه ورزش كشوردر بعد ورزش حرفه ای داشته باشد.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم