فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

مرور اصل 92 قانون اساسی

برنامه «فصل ششم» دوشنبه 14 بهمن با حضور حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی به موضوع نقش مجلس در ضرورت تدوین قوانین مناسب برای توسعه ورزش و نیز توضیح درباره اصل 92 قانون اساسی پرداخت.

1398/11/14
14:26

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 92 قانون اساسی كشور توضیح داد: تاكید اصل 92 بر این است كه اعضای شورای نگهبان برای مدت 6 سال انتخاب می شوند. البته در نخستین دوره پس از گذشت سه سال، نیمی از این اعضا در هر گروه حقوقدانان و فقها به قید قرعه تغییر پیدا می كنند و اعضای تازه ای بجای آنها انتخاب می شوند. با این كار اعضای شورای نگهبان به مرور در حال گردش هستند و افراد جدید به این مجموعه اضافه می شوند.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم