فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

ایراد وارد بر لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

در برنامه "فصل ششم" شنبه 19 بهمن، نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، به ارائه یكی از ایرادات لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان پرداخت.

1398/11/19
15:02

به گزارش رادیو ورزش؛ نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، در تشریح یكی از ایرادات لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان اظهار كرد: یكی دیگر از ایرادات بسیار فاحشی كه در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان كه اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده وجود دارد، بند 2 قسمت "ب" ماده 4 است كه كسب درآمدهای پایدار از محل تبلیغ رسانه ای و محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی و فروش بلیت برای فدراسیون ها را از اختیارات وزارت ورزش تلقی كرده است.
وی، ادامه داد: بدیهی است كه فدراسیون ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی، اداری و مالی مستقلی هستند. چنانچه درآمدی از محل فروش بلیت یا حق پخش و تبلیغات محیطی و رسانه ای داشته باشند، این درآمد مربوط به خودشان است. معلوم نیست به چه علت لایحه مذكور این مسائل را از اختیارات یك دستگاه دولتی دانسته و وزارت ورزش با ارائه این لایحه درصدد دستیابی به چه موضوعی است؟! جای دارد كه نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع نقش خودشان را ایفا كنند و قانونی كه ابلاغ می كنند را مورد بازنگری قرار دهند تا مشكلاتی بر دیگر مشكلات فدراسیون ها اضافه نشود.
شكری، خاطرنشان كرد: نمایندگان مجلس بایستی به این موضوع توجه كنند كه درآمدهای پایدار می تواند مشكلات فدراسیون ها را حل كند. درآمد پایدار تعریف خاص خود را دارد كه به نظر می رسد نقل و انتقال ورزشكاران، پخش مسابقات و تبلیغات محیطی درآمد پایدار تلقی نمی شود و نمایندگان مجلس باید به این موضوع توجه بیشتری كنند و نسبت به اصلاح آن قبل از ابلاغ اقدام كنند.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم