فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

اصل 90 قانون اساسی: طرح شكایت از عملكرد سه قوه

برنامه «فصل ششم» دوشنبه 21 بهمن با حضور حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به توضیح درباره اصل 90 قانون اساسی پرداخت.

1398/11/21
15:56

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 90 قانون اساسی توضیح داد: در اصل 90 قانون اساسی بر این نكته تاكید شده كه اگر كسی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه شكایتی داشته باشد می تواند این شكایت را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند و مجلس هم این شكایت را مورد رسیدگی قرار دهد و پاسخ كافی را در آن مورد به فرد شكایت كننده خواهد داد.
وی ادامه داد: این شكایت در كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی كه به همین منظور تشكیل شده مورد رسیدگی و بررسی قرار می گیرد و طبیعتا هم در مدت مشخصی باید نتیجه به متقاضی و شكایت كننده اعلام شود. این وظیفه مهم و خطیر برای مجلس جایگاه ویژه ای را پدید می آورد كه علاوه بر قانونگذاری در صورتی كه در بعد نظارتی شكایتی از عملكرد سه قوه به آن رسید بتواند در آنجا رسیدگی لازم را انجام دهد. طبیعتا وقتی كه به موردی مثل محكومیت فرد به تخلف از قانون برخورد كرد؛ نتیجه حكم باید جهت اجرا به قوه قضائیه اعلام شود و اجرای حكم كمیسیون اصل 90 از طریق قوه قضائیه صورت خواهد گرفت.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم