فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

ضرورت اصلاح لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش

برنامه "فصل ششم" چهارشنبه 23 بهمن، در گفتگو با حمیدرضا ترقی و نادر شكری كارشناسان مسائل سیاسی به بررسی یكی از ایرادات لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان پرداخت.

1398/11/23
14:37

به گزارش رادیو ورزش؛ طبق اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد. مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
حمیدرضا ترقی؛ كارشناس مسائل سیاسی در مورد اصل 93 قانون اساسی توضیح داد: در اصل 93 این نكته مورد تاكید است كه مجلس شورای اسلامی كه امر قانونی گذاری را برعهده دارد، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. مگر اینكه بخواهد در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان تصمیم بگیرد.
وی در ادامه افزود: بعد از شكل گیری و رسمیت یافتن مجلس، كلیه قوانین باید با تصویب شورای نگهبان باشد و بدون تائید شورای نگهبان، مجلس و عملكردش اعتبار قانونی نخواهد داشت.
نادر شكری؛ رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با‌ اشاره به یكی از ایرادات بسیار فاحش در لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان كه اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و خوشبختانه تاكنون ابلاغ نشده است، اظهاركرد: یكی از ایرادات فاحش در این لایحه، بند 2 قسمت ب ماده 4 است كه كسب درآمدهای پایدار از محل تبلیغات محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی و فروش بلیط برای فدراسیونها را از اختیارات وزارت ورزش تلقی كرده است. بدیهی است كه فدراسیونها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی، اداری و مالی مستقل هستند و چنانچه درآمدی از محل فروش بلیط یا حق پخش یا تبلیغات محیطی و رسانه ای داشته باشند، این درآمد مربوط به خودشان است. معلوم نیست به چه مناسبت در لایحه مذكور این مسائل از اختیارات یك دستگاه دولتی دانسته شده است. بعلاوه معلوم نیست وزارت ورزش با ارائه این لایحه درصدد دستیابی به چه موضوعی است!؟ جا دارد كه نمایندگان مجلس درخصوص این موضوع نقش خودشان را ایفا كنند و قانون را بازنگری كنند. تا مشكلات آتی بر مشكلات دیگر فدراسیونها اضافه نشود.
شكری تاكید كرد: نمایندگان باید به این موضوع توجه كنند كه درآمدهای پایدار می تواند مشكلات فدراسیونها را حل كند. نكته اساسی اینجاست كه آیا درآمدها ناشی از پخش مسابقات درآمد پایدار محسوب می شود؟ درآمد پایدار تعریف خاص خود را دارد كه به‌ نظر می رسد نقل و انتقالات ورزشكاران، پخش مسابقات، تبلیغات محیطی جز درآمد پایدار تلقی نمی شوند. نمایندگان مجلس باید به این موضوع‌ توجه بیشتری كنند و نسبت به اصلاح بند 2 قسمت ب ماده 4 قبل از ابلاغ اقدام كنند.
برنامه "فصل ششم" كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم