فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

حلقه مفقوده ورزش كشور!

در برنامه "فصل ششم" دوشنبه 28 بهمن، نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، در خصوص ضعف اصلی ورزش كشور مطالبی را بیان كرد.

1398/11/28
14:50

به گزارش رادیو ورزش؛ نادر شكری، رئیس انجمن علمی حقوق ورزشی ایران، در ارتباط با موضوع گمشده اصلی حقوق ورزشی اظهار داشت: یك سری مسائل منجر شده ورزش بالندگی لازم را نداشته باشد. آنچه كه در محیط حقوقی مورد توجه قرار می گیرد تا نهایتاً به قانون جامع برسیم، مسئله مدیریت ورزش است. حاكمیت مطلقی كه در اختیار دولت است، بایستی به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
وی، تصریح كرد: رویكرد تغییر نگاه دولتی به خصوصی كه ریشه در قانون اساسی و سیاست های اصلی نظام دارد، مسئله ورزش روز كشورمان است. اگر این رویكرد ایجاد شود، نیازمند تغییر و ایجاد محیط حقوقی جدید هستیم؛ یعنی قوانین و مقررات جدیدی را می طلبد كه نقش نمایندگان مجلس در اینجا بسیار ضروری است.
شكری، همچنین افزود: تغییر نگاه مدیران ارشد ورزش و سعی و تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تصویب قوانین و مقررات جدید با رویكرد جدیدی از سیاست گذاری در ورزش و آن هم واگذاری ورزش به عموم مردم، برای ورزش كشور بسیار حائز اهمیت است.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم