فصل ششم هر روز از ساعت 11:30 به مدت 15دقیقه

رادیو ورزش

فصل ششم

نظارت مجلس بر كلیه امور كشور

برنامه «فصل ششم» سه شنبه 29 بهمن با حضور حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به توضیح درباره اصل 76 قانون اساسی پرداخت.

1398/11/29
15:30

به گزارش رادیو ورزش؛ حمیدرضا ترقی، كارشناس مسائل سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل 76 قانون اساسی توضیح داد: در اصل 76 قانون اساسی این نكته مورد توجه قرار گرفته كه مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. مساله تحقیق و تفحص یكی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان است كه از طریق تحقیق و تفحص می توانند نظارت خودشان را بر عملكرد دستگاه های اجرایی عمق ببخشند و مراقبت كنند از اینكه دستگاه های اجرایی از مسیر قانونی منحرف نشوند و یا از اهداف اولیه خودشان دور نشوند.
بنابراین بر اساس اصل 76 در آیین نامه داخلی مجلس ماده 198 نحوه اجرای این تحقیق و تفحص مورد توجه قرار گرفت و تاكید شده كه در اجرای این اصل به استثنای دستگاه هایی كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یك از امور كشور را لازم بداند. باید درخواست خودش را كتبا به هیئت رئیسه بدهد و هیئت رئیسه آن را به كمیسیون مربوطه در مجلس ارجاع دهد تا بصورت تخصصی و كارشناسی این پیشنهاد مورد بررسی و دقت قرار بگیرد در صورتی كه نماینده مذبور اطلاعات موجود را كافی تشخیص ندهد؛ كمیسیون از نماینده مربوطه در اولین فرصت دعوت می كند كه دلایل ضرورت تحقیق و تفحص را در زمینه مورد نظرش بیان كند و كمیسیون آن را استماع كند و پس از بررسی اگر كمیسیون این تحقیق و تفحص را تصویب كرد؛ این موضوع با درخواست نماینده به صحن علنی مجلس گزارش می شود و در صورتی كه گزارش كمیسیون و نظر نماینده مبنی بر تحقیق و تفحص در هر موضوعی به تصویب مجلس رسید طبیعتا این كار عملیاتی می شود و مجلس كمیسیونی را برای این كار تشكیل می دهد و این كمیسیون ضمن دعوت از درخواست كننده تحقیق و تفحص مقدمات تهیه این تحقیق و تفحص و گزارش را فراهم می كند.
برنامه فصل ششم كاری از گروه «ورزش و جامعه» رادیو ورزش با رویكرد توجه به اهمیت نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای ورزش كشور با اجرای امیرهوشنگ كاظمی ساعت 11:30 هر روز به مدت 15 دقیقه پخش می شود.

دسترسی سریع
فصل ششم